Předvídání a řízení rizika srdečních onemocnění

Odhadněte své riziko kardiovaskulárních onemocnění

Předvídání kardiovaskulárního rizika člověka je pro zdravotníky velmi důležité v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation) je snadno použitelný nástroj pro hodnocení rizik vyvinutý na pomoc zdravotníkům při hodnocení rizika úmrtí jejich pacientů na kardiovaskulární (srdce a oběhová soustava) choroby, jako je infarkt myokardu (srdeční infarkt), srdeční selhání (neschopnost srdce pumpovat krev) nebo mrtvice (náhlé ucpání krevní cévy přenášející kyslík a živiny) v příštích deseti letech. Požádejte svého lékaře o individuální posouzení rizik.

Předvídání kardiovaskulárního rizika člověka je pro zdravotníky velmi důležité v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Existuje mnoho dostupných metod nebo nástrojů, které lze použít k předpovědi tohoto rizika. Tyto nástroje berou při výpočtu vašeho rizikového skóre v úvahu několik rizikových faktorů. Rizikové faktory jsou charakteristiky, vlastnosti nebo expozice osoby, které hrají roli při rozvoji kardiovaskulárního onemocnění, například to, zda kouříte, či ne, a váš krevní tlak.

Velmi doporučovanou metodou pro predikci rizika je SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation). SCORE je snadno použitelný nástroj vyvinutý pro podporu zdravotníků při hodnocení rizika jejich pacientů, že zemřou na infarkt myokardu (srdeční infarkt), srdeční selhání nebo mrtvici v průběhu příštích deseti let. Zahrnuje několik rizikových faktorů, z nichž většinu můžete řešit, jako je váš krevní tlak, cholesterol v krvi (hladina tuků v krvi) a kouření. Zahrnuje také rizikové faktory, které nemůžete změnit, jako je váš věk a vaše pohlaví. SCORE ukazuje, jak tyto rizikové faktory spolupůsobí, a na základě toho vypočítá vaše celkové riziko (vyjádřené v procentech), a zdůrazňuje, které rizikové faktory lze řešit, aby se vaše riziko snížilo. Výpočty lze provádět pomocí tabulek rizik SCORE nebo prostřednictvím interaktivního online nástroje Heartscore . SCORE je navržen pro použití u „zdravých“ lidí, což znamená, že grafy se nedoporučuje používat u pacientů, kteří již mají srdeční onemocnění nebo v minulosti prodělali mrtvici.

Skóre riziko může spadat do čtyř kategorií: nízké (< 1 %), střední (≥1 a < 5 %), vysoké (≥ 5 a < 10 %) a velmi vysoké (≥10 %). Je důležité prodiskutovat s lékařem, co to znamená a co můžete udělat pro snížení rizika. Kromě výpočtu rizika na příštích deset let SCORE také převádí skóre rizika na „rizikový věk“. Toto většinou používají zdravotníci, když mluví o riziku u mladších jedinců, protože mladší lidé mohou mít nízké skóre rizika, ale stále mají vysoké relativní riziko a vyšší rizikový věk. Pokud je váš rizikový věk vyšší než váš skutečný věk, znamená to, že vaše riziko je vyšší než u zdravých vrstevníků. Dva příklady pro objasnění:

  • 40letý muž , který kouří, má krevní tlak 180/82 a celkový cholesterol 6. Jeho rizikové skóre je 4 %, což ho řadí do kategorie nízkého rizika . To je správné, protože hodnocení hledá riziko během příštích deseti let. Vzhledem k jeho nízkému věku je však jeho relativní riziko vysoké. Jeho rizikový věk je proto 60 let.
  • Žena ve věku 50 let má krevní tlak 178/80, hladinu cholesterolu 7,5 mmol/l nebo 136 mg/dl a je kuřačka. Její rizikové skóre je 2 %. Je také považována za nízkorizikovou na dalších deset let. Její rizikový věk je však 71 let.

Podívejte se na doporučené rady pro zdravý životní styl a zjistěte, jak můžete snížit riziko. Měli byste požádat svého lékaře nebo zdravotníka o osobní posouzení pomocí tabulek SCORE nebo nástroje Heartscore.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP