Podpora rodiny

Rodiny jsou základním zdrojem podpory pro pacienty, kteří se zotavují po srdečním onemocnění.

Kardiovaskulární příhody mohou být pro rodiny zničující. Zapojení partnera a nejbližší rodiny do programu srdeční rehabilitace je jedinečnou příležitostí spojit síly v procesu rekonvalescence a společně se rozhodovat o úpravách v oblasti osobního zdraví.


Váš partner a nejbližší rodina mohou být základním zdrojem podpory, povzbuzení a motivace při zotavování po srdečním onemocnění. Mnoho párů uvedlo, že je srdeční problém sblížil.

Kardiovaskulární příhody mohou být zničující pro rodiny, které se často cítí bezmocné a úzkostné z nemoci, hospitalizace a léčby. Partneři mohou mít obavy z dalších kroků pro zdraví jejich blízkého. Mohou se objevit negativní pocity včetně viny (kdybych jen já…), změn nálad a obav z finančních důsledků. To může ovlivnit kvalitu vztahu a perspektivu uzdravení pacienta. Je proto klíčové, aby se o sebe členové rodiny i nadále dobře starali. To znamená dostatek spánku a relaxace, zdravý životní styl a aktivity, které je baví.

Partneři se často cítí zodpovědní za zdraví pacienta a ignorují své vlastní potřeby. Mohou převzít další domácí role, snažit se být neustále k dispozici a omezovat pacientovy aktivity, protože se obávají negativních účinků na srdce. Pacienti to mohou vnímat jako přehnanou ochranu a kontrolu a mohou skrývat své pocity a myšlenky, aby ochránili partnera před obavami. Může dojít k vzájemnému podráždění, které není přínosné pro vztah ani pro proces rekonvalescence. Úspěšná adaptace na život se srdečním onemocněním vyžaduje otevřenost a upřímnost a vzájemné uznání individuality.

Zapojení partnera a nejbližší rodiny do programu srdeční rehabilitace je jedinečnou příležitostí spojit síly v procesu rekonvalescence a společně se rozhodovat o úpravách v oblasti osobního zdraví. Koneckonců, když se necháme společně informovat o lékařských aspektech srdečního problému, dostáváme rady o zdravé výživěa vidíme, jak pacient postupuje při cvičení; stimuluje to každého člena rodiny, aby převzal odpovědnost za svou vlastní roli. Některé rehabilitační programy nabízejí partnerské rozhovory, při kterých se probírají témata jako komunikace, řešení kardiologického problému v páru i obavy v oblasti sexuality.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP