Řízení motorových vozidel po infarktu

Promluvte si se svým kardiologem o tom, kdy se můžete vrátit za volant.

V závislosti na typu zásahu lze po infarktu myokardu opět řídit vozidlo za týden až měsíc.


Řízení může být stresující a může být dalším rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění. Váš kardiolog rozhodne, kdy můžete pokračovat v řízení, na základě několika skutečností. Patří mezi ně doba mezi nástupem bolesti na hrudi a zásahem, místo infarktu myokardu, schopnost srdce pumpovat krev, postup použitý k obnovení průtoku krve zúženými cévami a stupeň obnovy, výskyt dalších zúžených koronárních tepen, které je třeba rozšířit, nebo neošetřitelného zúžení, stabilita srdečního rytmu, délka pobytu v nemocnici, komplikace v nemocnici a zapojení do srdeční rehabilitace.

Doporučení ohledně usednutí za volant se liší. Měli byste počkat:

  • Nejméně čtyři týdny, pokud jste podstoupili operaci bypass koronární tepny (tři měsíce pro profesionální řidiče, kteří by měli nejprve podstoupit zátěžový test).
  • Nejméně jeden týden, pokud jste prodělali infarkt myokardu bez komplikací a pumpovací schopnost vašeho srdce, nazývaná ejekční frakce levé komory (LVEF), je vyšší než 35 %.
  • Jeden měsíc, pokud jste prodělali infarkt myokardu s komplikacemi, jako je srdeční selhání, LVEF pod 35 % nebo porucha srdečního rytmu (arytmie).
  • Šest týdnů pro profesionální řidiče, kteří měli infarkt myokardu a LVEF je vyšší než 35 %. Řízení motorových vozidel nelze doporučit, pokud je LVEF nižší než 35 %.
  • 24 hodin po plánované perkutánní koronární intervenci, pokud je výkon úspěšný a nejsou pozorovány žádné arytmie (jeden měsíc pro profesionální řidiče).

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP