Návrat do práce po infarktu

Většina lidí se může po infarktu vrátit do zaměstnání

Do práce se můžete zpravidla vrátit měsíc po akutním infarktu myokardu, pokud během hospitalizace nebo rehabilitace nenastaly žádné komplikace. Návrat do práce po infarktu je důležitým ukazatelem zotavení. U mladších žen je větší pravděpodobnost, že opustí svou práci, než u mužů ve stejném věku, což naznačuje horší zotavení.


Jak dlouho zůstanete mimo práci, by měl rozhodnout váš kardiolog na základě několika skutečností. Patří mezi ně doba mezi nástupem bolesti na hrudi a zavedením stentu (trubice k otevření zablokované tepny), přesné místo, kde došlo k infarktu,schopnost srdce pumpovat krev, výskyt další zúžených koronárních tepen, které je třeba rozšířit, nebo neošetřitelného zúžení, stabilita srdečního rytmu, délka pobytu v nemocnici, komplikace v nemocnici a zapojení do srdeční rehabilitace.. Je třeba zvážit i typ vykonávané práce (manuální práce vs. kancelářská práce).

Je velmi důležité absolvovat komplexní program srdeční rehabilitace, aby se obnovila funkční kapacita a získali jste na míru sestavený předpis rekonvalescence a cvičení. Většina programů trvá tři až šest týdnů.

U zaměstnání vyžadujících malou nebo střední fyzickou námahu je obvyklý návrat do zaměstnání do jednoho měsíce, pokud je schopnost srdce pumpovat krev normální a během hospitalizace nebo rehabilitace nedošlo k žádným komplikacím.

Pacienti s fyzicky náročným zaměstnáním by měli podstoupit zátěžový test po jednom měsíci. Pokud nedojde k omezení průtoku krve (ischémie) nebo jiným symptomům, pacient se může vrátit do práce.

Zlatým pravidlem je vyhýbat se vysoké fyzické námaze během prvního měsíce po infarktu. Stejně důležité je zůstat fyzicky aktivní, aby se zlepšila regenerace a kvalita života. Prodloužená nemocenská není obvykle prospěšná a doporučuje se lehká až střední fyzická aktivita po propuštění z nemocnice.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP