Krevní tlak

Co byste měli vědět o krevním tlaku

Když je diagnostikován vysoký krevní tlak (hypertenze), je ke snížení tlaku zapotřebí změna životního stylu a/nebo léčba léky. Hypertenze je hlavní příčinou mrtvice, infarktu myokardu, srdečního selhání a selhání ledvin. Může to být způsobeno stresem, nadváhou , přílišnou konzumací soli nebo pitím nadměrného množství alkoholu.

Co je krevní tlak?

Když srdce bije, pumpuje krev do celého těla a dodává mu živiny a kyslík. Cirkulující krev tlačí na stěny krevních cév. Síla tohoto tlaku se nazývá krevní tlak.

Když je krevní tlak příliš vysoký, zatěžuje stěny tepen, což je činí náchylnějším k usazování cholesterolu a rozvoji aterosklerotických plátů (kornatění cév).

V místě plátu se může vytvořit krevní sraženina a zcela nebo částečně blokovat průtok krve v tepně nebo způsobit její prasknutí. Pokud sraženina zablokuje krevní cévu zásobující mozek, způsobí mrtvici. Pokud sraženina ucpe cévu zásobující srdce, způsobí infarkt. Pláty v aortě (hlavní cévě těla) mohou způsobit život ohrožující disekci aorty.

Vysoký krevní tlak způsobuje, že srdce pracuje s větší zátěží. To způsobuje mohutnění a tuhnutí srdečního svalu a může vést k srdečnímu selhání.

Jak kontrolovat krevní tlak

Každý by měl znát svůj krevní tlak. Znalost vlastních údajů (krevní tlak, cholesterol, krevní cukr a index tělesné hmotnosti) je klíčem k prevenci srdečních onemocnění.

  1. Před měřením krevního tlaku by měl člověk sedět pohodlně v klidu po dobu přibližně pěti minut.
  2. Správná velikost manžety je důležitá: pokud je příliš velká nebo příliš malá, může to vést k nepřesnému měření.
  3. Manžeta by měla být umístěna v úrovni srdce a paže by měla být opřena o stůl nebo opěradlo židle.
  4. Při vaší první návštěvě lékaře se krevní tlak zaznamená jako průměr alespoň ze dvou měření.

 

Krevní tlak se uvádí dvěma hodnotami, a sice jako systolický a diastolický tlak v milimetrech rtuťového sloupce (mmHg). Toto vyjádření uvádí tlak ve fázi kontrakce (systoly), kdy srdce pumpuje krev, a uvolnění (diastoly) srdečního tepu.

 

Na obrázku znamená horní číslo (120) systolický krevní tlak a spodní číslo (70) diastolický krevní tlak.

 

Vysoký krevní tlak

Hypertenze je diagnostikována, když je váš krevní tlak trvale nad úrovní spojenou se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění (KVO). KREVNÍ TLAK je tvořen systolickým a diastolickým krevním tlakem.

Normální krevní tlak by neměl překročit 130 až 140 mmHg při systole a 80 až 90 mmHg při diastole v závislosti na věku.

Vysoký krevní tlak je tichý zabiják, protože obvykle nemá žádné příznaky. Prvním a zásadním krokem je znát své hodnoty! Nechte si u svého lékaře pravidelně měřit krevní tlak. Můžete také požádat svého lékaře nebo lékárníka o spolehlivý přístroj na opakované měření krevního tlaku doma nebo o nepřetržité monitorování po dobu 24 hodin.

Jakmile budete znát svůj krevní tlak, můžete se se svým lékařem dohodnout na vhodné strategii, jak ho udržovat pod kontrolou. Ta bude záviset na výši vašeho krevního tlaku a dalších faktorech, které ovlivňují vaše celkové riziko rozvoje KVO. Pokud je váš krevní tlak zvýšený, prvním krokem je zlepšit životní styl: žádné kouření, zdravá strava a pravidelné cvičení. Ztráta 1 kg viscerálního tuku (tělesného tuku, který se ukládá v břišní dutině kolem důležitých vnitřních orgánů, jako jsou játra, slinivka a střeva) může snížit váš krevní tlak téměř o 1 mmHg. Pokud váš krevní tlak zůstává vysoký i přes změnu chování, je třeba zvážit medikamentózní terapii. Výběr léků bude záviset na vašem individuálním riziku. Je důležité užívat léky přesně podle předpisu, aby se zabránilo KVO. Pamatujte – i když vysoký krevní tlak necítíte, stále vás ohrožuje. Je třeba krevní tlak průběžně celý život sledovat, dodržovat správnou životosprávu a případě užívat vhodné léky.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP