Druhy léků

Co dělají léky, které vám byly předepsány?

Po infarktu je cílem číslo jedna zabránit dalšímu. Pokud je schopnost srdce pumpovat krev po infarktu snížena, druhým cílem je její zlepšení. Klíčem k úspěchu je přísná kontrola rizikových faktorů, včetně krevního tlaku, cholesterolu, cukrovky, kouření a dalších životních návyků. Medikamentózní léčba je jedním ze základních kamenů k dosažení kontroly rizikových faktorů.

Léky na ředění krve

Po infarktu je nutné užívat antiagregancia (neboli protidestičkové léky). Jsou to léky, které zabraňují tvorbě nových sraženin v koronárních tepnách nebo ve stentu (trubice zavedená do zablokované tepny k obnovení průtoku krve). Obvykle se po dobu 12 měsíců podává kombinace dvou antiagregačních léků včetně nízké dávky aspirinu (75 až 100 mg/den) a inhibitoru P2Y12 (tikagrelor, prasugrel nebo klopidogrel). Protože primární funkcí antiagregancií je potlačit tvorbu sraženin, zvyšují riziko krvácení. Přínosy však do značné míry převažují nad riziky. Je nesmírně důležité nepřestat užívat tyto léky, a to ani na jediný den, pokud to nedoporučí váš kardiolog. Aspirin je často doporučován jako celoživotní terapie. Délka užívání inhibitoru P2Y12 závisí na vašem riziku dalšího srdečního infarktu. Pokud máte také fibrilaci síní, může vám kardiolog místo protidestičkových látek předepsat jiný lék na ředění krve (perorální antikoagulancium).

Inhibitory protonové pumpy

Pokud máte vysoké riziko gastrointestinálního krvácení, může vám kardiolog nebo praktický lékař předepsat inhibitor protonové pumpy na ochranu žaludku, po dobu kdy užíváte dva léky na ředění krve.

Léky snižující hladinu cholesterolu

Chcete-li zpomalit progresi aterosklerózy v tepnách, musíte snížit hladinu cholesterolu o 50 % nebo více. K dosažení tohoto cíle jsou statiny léky první volby. Statiny snižují produkci cholesterolu v játrech, zmenšují pláty v tepnách a snižují riziko dalšího infarktu. Možné vedlejší účinky zahrnují bolest svalů a zvýšené jaterní enzymy v krvi, ale obvykle jsou neškodné. Na veřejnost prosákly některé příběhy o negativních zkušenostech se statiny, ale realita je taková, že ukončení léčby statiny dramaticky zvyšuje riziko dalšího srdečního infarktu. Pokud jsou vaše hladiny cholesterolu velmi vysoké, může se váš kardiolog rozhodnout přidat ezetimib, který inhibuje absorpci cholesterolu ve střevě, nebo injekce inhibitoru PCSK9, která přesune více cholesterolu z krve do jater.

Betablokátory

Betablokátory chrání vaše srdce před škodlivými účinky adrenalinu. Snižují srdeční frekvenci, krevní tlak a spotřebu kyslíku srdcem. Pokud je schopnost vašeho srdce pumpovat krev snížena, pomáhají zabránit dalšímu zhoršování. Pokud se srdeční frekvence příliš sníží, můžete pociťovat závrať. Mezi běžné další nežádoucí účinky patří bolest hlavy, studené ruce a nohy, únava a potíže se spánkem. Různé betablokátory mají odlišné vedlejší účinky, a proto se poraďte se svým kardiologem, abyste našli ten, který je pro vás ten pravý.

ACE inhibitory a blokátory receptorů pro angiotenzin

Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE) snižují produkci angiotenzinu II, enzymu, který zužuje krevní cévy, zatímco blokátory receptorů pro angiotenzin (ARB – sartany) inhibují jeho funkci. Tím pomáhají cévám rozšířit se a uvolnit, zlepšují průtok krve a snižují krevní tlak. Kromě toho tyto léky zlepšují funkci srdce jako pumpy, pokud byla snížena srdečním infarktem. Nejčastějším vedlejším účinkem ACE inhibitorů je suchý kašel, v tom případě může přejít na ARB (sartany). Pokud již máte normální krevní tlak, budete potřebovat sníženou dávku ACE inhibitoru nebo ARB.

MRA

Antagonisté mineralokortikoidních receptorů (MRA), včetně spironolaktonu a eplerenonu, by se měly používat vedle betablokátorů a ACE inhibitorů, pokud je po srdečním infarktu snížena funkce srdeční pumpy. MRA jsou slabá diuretika a pomáhají tělu odstraňovat přebytečné tekutiny. Také snižují krevní tlak. Možné vedlejší účinky spironolaktonu jsou zvýšená hladina draslíku v séru a gynekomastie (zvětšení prsou u muže). V tom případě by měla být změněna léčba na eplerenon, který tento vedlejší účinek nezpůsobuje.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP