Úzkost a deprese

Problém se srdcem je stresující životní událost a pocit strachu nebo bezmoci je normální.

Většina pacientů se srdcem znovu získá emocionální rovnováhu a zároveň se přizpůsobí životu se srdečním onemocněním. Přetrvávající psychické problémy mohou narušit zotavení a zvýšit riziko opakování srdečních problémů. Srdeční rehabilitace pomáhá zmírňovat úzkost a deprese.


Srdeční problém je tíživá životní událost, která je často doprovázena obavami, bezmocí, ztrátou důvěry v tělo nebo smutkem. Tyto reakce zažívá většina pacientů se srdečním onemocněním a jsou součástí normálního procesu vyrovnávání se se situací. Mnoho pacientů, ale ne všichni, získává zpět svou emoční rovnováhu během zotavování a přizpůsobí se životu se srdečním onemocněním.

Někteří pacienti se srdcem trpí psychickými problémy, které, pokud se neřeší, narušují zotavení, a tím zvyšují riziko opakujících se srdečních problémů. Apatie, ztráta zájmu o dříve příjemné aktivity a temné myšlenky brání změnám životního stylu. Strach může vyvolat vyhýbání se pohybovým aktivitám, což pak má negativní dopady na fyzické zdraví a kvalitu života. Deprese a úzkost jsou nejčastější reakce po srdeční příhodě. Deprese je u kardiaků třikrát častější než u běžné populace. Až 40 % pacientů se srdcem trpí těžkou úzkostí. Pacienti, kteří často pociťují negativní emoce, ale nedávají je najevo, jsou náchylní k emočnímu strádání a snížené kvalitě života.

Zapojte se do programu srdeční rehabilitace ve vaší blízkosti a zjistěte, jak předcházet psychosociálním problémům nebo je zvládat.

Kardiorehabilitaci provádí tým kardiologů, fyzioterapeutů, zdravotních sester, dietologů a psychologů, kteří poskytují fyzickou a psychickou podporu pro optimální zotavení. Psycholog zhodnotí závažnost vašich příznaků a vysvětlí roli a vliv stresu, úzkosti a deprese na vaše uzdravení. Ve skupinových a individuálních sezeních získáte tipy, jak zvládat stres pomocí relaxace a přesměrování negativních myšlenek na užitečnější. Řešení úzkosti a deprese je nedílnou součástí srdeční rehabilitace. Účast na cvičeních vedených fyzioterapeuty pomáhá znovu získat fyzické sebevědomí, snižuje úzkost a zlepšuje náladu. Mnoho pacientů během těchto sezení získává podporu a motivaci od spolupacientů. Mezinárodní výzkumy ukazují, že multidisciplinární srdeční rehabilitace výrazně zlepšuje depresi a úzkost, má příznivý vliv na změny životního stylu a zvyšuje kvalitu života.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP