Voorspellen en beheersen van het risico op hartaandoening

Uw risico op een cardiovasculaire aandoening inschatten

Het voorspellen van het cardiovasculaire risico van een persoon is zeer belangrijk voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation) is een eenvoudig te gebruiken risicobeoordelingsinstrument dat is ontwikkeld om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het beoordelen van het risico op overlijden van hun patiënt door cardiovasculaire (hart en bloedsomloop) oorzaken, zoals myocardinfarct (hartaanval), hartfalen (onvermogen van het hart om bloed te pompen) of beroerte (plotselinge blokkade van een bloedvat dat zuurstof en voedingsstoffen transporteert) binnen de komende tien jaar. Vraag uw arts om een persoonlijke risicobeoordeling.

Het voorspellen van het cardiovasculaire risico van een persoon is zeer belangrijk voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Er zijn veel methoden of hulpmiddelen beschikbaar die kunnen worden gebruikt om dit risico te voorspellen. Deze tools houden rekening met verschillende risicofactoren bij het berekenen van uw risicoscore. Risicofactoren zijn eigenschappen, kenmerken of blootstellingen van een persoon die een rol spelen bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld of u rookt of uw bloeddruk.

Een sterk aanbevolen methode voor risicovoorspelling is SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation). SCORE is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat is ontwikkeld om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het beoordelen van het risico op overlijden van hun patiënt aan een myocardinfarct (hartaanval), hartfalen of een beroerte in de komende tien jaar. Het omvat meerdere risicofactoren waarvan u de meeste kunt beïnvloeden, zoals uw bloeddruk, het cholesterolgehalte in uw bloed en rookgewoonten. Het omvat ook risicofactoren die u niet kunt veranderen, zoals uw leeftijd en uw geslacht. SCORE laat u zien hoe deze risicofactoren samen bijdragen aan uw totale risico (uitgedrukt in procenten) en laat zien welke risicofactoren kunnen worden aangepakt om uw risico te verlagen. De berekeningen kunnen worden uitgevoerd met behulp van de SCORE risicokaarten of via de interactieve online tool Heartscore. SCORE is bedoeld voor gebruik voor ‘gezonde’ mensen, wat betekent dat de kaarten niet worden aanbevolen voor gebruik voor patiënten die al een hartaandoening hebben of in het verleden een beroerte hebben gehad.

De risicoscore kan in vier categorieën worden verdeeld: laag (<1%), matig (≥ 1 en <5%), hoog (≥ 5 en <10%) en zeer hoog (≥ 10%). Het is belangrijk om met uw arts te bespreken wat dit betekent en wat u kunt doen om uw risico te verlagen. Naast het berekenen van het risico voor de komende tien jaar vertaalt SCORE de risicoscore ook in een ‘risicoleeftijd’. Deze term wordt meestal gebruikt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wanneer gesproken wordt over risico’s bij jongere mensen, omdat jongere mensen een lage risicoscore kunnen hebben, maar nog steeds een hoog relatief risico en een hogere risicoleeftijd hebben. Als uw risicoleeftijd hoger is dan uw werkelijke leeftijd, betekent dit dat uw risico hoger is dan een gezond risiconiveau voor uw leeftijd. Ter verduidelijking twee voorbeelden:

  • Een 40-jarige man die rookt, heeft een bloeddruk van 180/82 en een totaal cholesterol van 6. Zijn risicoscore is 4%, wat hem in de lage risicocategorie plaatst. Dit is juist, omdat in de beoordeling wordt gekeken naar het risico binnen de komende tien jaar. Gezien zijn jonge leeftijd is zijn relatieve risico echter hoog. Dit vertaalt zich in een risicoleeftijd van 60 jaar.
  • Een 50-jarige vrouw heeft een bloeddruk van 178/80, een cholesterolgehalte van 7,5 mmol/l of 136 mg/dl en ze rookt. Haar risicoscore is 2%. Ze wordt ook beschouwd als een laag risico voor de komende tien jaar. Haar risicoleeftijd is echter 71 jaar.

Bekijk de aanbevelingen voor een gezonde levensstijl om te zien hoe u uw risico kunt verlagen. Vraag uw arts of zorgverlener om een persoonlijke beoordeling met de SCORE-kaarten of de Hartscore-tool.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP