Sydänsairauksien riskin ennustaminen ja hallinta

Oman sydän- ja verisuonitautiriskin arviointi

Yksilön sydän- ja verisuonitautiriskin ennustaminen on erittäin tärkeää terveydenhuollon ammattilaisille sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi. SCORE-taulukko (Systemic Coronary Risk Estimation) on helppokäyttöinen riskinarviointityökalu, joka on kehitetty tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia arvioitaessa potilaan riskiä kuolla sydän- ja verisuonitauteihin, kuten sydäninfarktiin (sydänkohtaus), sydämen vajaatoimintaan (sydämen kyvyttömyys pumpata verta) tai aivohalvaukseen (happea ja ravinteita kuljettavan verisuonen äkillinen tukkeutuminen) seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kysy lääkäriltäsi henkilökohtaisesta riskinarvioinnista.

Yksilön sydän- ja verisuonitautiriskin ennustaminen on erittäin tärkeää terveydenhuollon ammattilaisille sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi. Kyseisen riskin ennustamiseen on käytettävissä monia menetelmiä tai työkaluja. Nämä työkalut ottavat huomioon useita riskitekijöitä laskiessaan riskitulostasi. Riskitekijät ovat sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen vaikuttavia yksilön ominaisuuksia tai altistumistekijöitä, kuten tupakointi tai verenpaine.

Laajalti suositeltu menetelmä riskien ennustamiseen on SCORE-taulukko (Systemic Coronary Risk Estimation). SCORE on helppokäyttöinen työkalu, joka on kehitetty tukemaan terveydenhuollon ammattilaisia arvioitaessa potilaan riskiä kuolla sydäninfarktiin (sydänkohtaukseen), sydämen vajaatoimintaan tai aivohalvaukseen seuraavien kymmenen vuoden aikana. Se ottaa huomioon useita riskitekijöitä, joista suurimpaan osaan voi itse vaikuttaa, kuten verenpaine, veren kolesteroliarvot (veren rasvapitoisuus) ja tupakointitottumukset. Se sisältää myös riskitekijöitä, joita ei itse voi muuttaa, kuten ikä ja sukupuoli. SCORE näyttää, miten nämä riskitekijät toimivat yhdessä kokonaisriskin muodostamiseksi (ilmaistu prosentteina), ja kertoo, mihin riskitekijöihin voidaan puuttua riskin pienentämiseksi. Laskelmat voidaan tehdä SCORE-riskitaulukoilla tai interaktiivisella Heartscore-verkkotyökalulla. SCORE on suunniteltu ”terveille” ihmisille, eli taulukoita ei suositella käytettäväksi sellaisten potilaiden kanssa, joilla on jo ollut sydänsairaus tai jotka ovat saaneet aivohalvauksen.

Riskitulokset jakautuvat neljään luokkaan: matala (<1 %), kohtalainen (≥1 ja <5 %), korkea (≥5 ja <10 %) ja erittäin korkea (≥10 %). On tärkeää keskustella lääkärisi kanssa siitä, mitä tämä tarkoittaa ja mitä voit tehdä riskin pienentämiseksi. Sen lisäksi, että SCORE laskee riskin seuraavien kymmenen vuoden ajalle, se myös muuntaa riskituloksen ”riski-iäksi”. Tätä käyttävät useimmiten terveydenhuollon ammattilaiset, kun he puhuvat nuorten ihmisten riskistä, koska nuoremmilla ihmisillä voi olla alhainen riskitulos, mutta silti korkea suhteellinen riski ja korkeampi riski-ikä. Jos riski-ikäsi on korkeampi kuin todellinen ikäsi, se tarkoittaa, että riskisi on korkeampi kuin ikääsi vastaava terve riskin taso. Kaksi selventävää esimerkkiä:

  • Tupakoivan 40-vuotiaan miehen verenpaine on 180/82 ja kokonaiskolesteroli 6. Hänen riskituloksensa on 4 %, joten hän kuuluu matalan riskin luokkaan. Tämä pitää paikkansa, koska arvioinnissa tarkastellaan riskiä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Hänen suhteellinen riskinsä on kuitenkin korkea, kun otetaan huomioon hänen nuori ikänsä. Tämä vastaa 60 vuoden riski-ikää.
  • 50-vuotiaan naisen verenpaine on 178/80, kolesterolitaso 7,5 mmol/l, ja hän tupakoi. Hänen riskituloksensa on 2 %. Häneen seuraavien kymmenen vuoden aikana kohdistuvaa riskiä pidetään myös vähäisenä. Hänen riski-ikänsä on kuitenkin 71 vuotta.

Tutustu terveellisiä elintapoja koskeviin suosituksiin nähdäksesi, miten voit pienentää riskiäsi. Pyydä lääkäriltä tai terveydenhuollon ammattilaiselta SCORE-taulukoihin tai Heartscore-työkaluun perustuva henkilökohtainen arvio.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP