Cukrovka

Diabetes 2. typu je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění

Zjistěte, jak cukrovce předcházet, jak je tento stav diagnostikován a jaká rizika s ním souvisejí.

Diabetes mellitus se diagnostikuje, když je hladina cukru v krvi vyšší než normální při více než jedné příležitosti. Normální hladiny jsou 126 mg/dl nebo méně pro hladinu cukru v krvi nalačno a 200 mg/dl nebo méně pro hladinu cukru při měření bez lačnění. V případě pochybností se provádí orální glukózový toleranční test. Ten spočívá ve vypití glukózy a měření reakce těla (hladiny cukru v krvi) po dvou hodinách. Pokud je hladina cukru v krvi po dvou hodinách vyšší než normální, je diagnostikována cukrovka. Pokud je výsledek normální, je cukrovka vyloučena. Dalším krevním vyšetřením, které může být indikováno lékařem, je glykovaný hemoglobin A1c (HbA1c). Jedná se o marker dlouhodobých hladin glukózy, kde hladiny 6,5 % (48 mmol/mol) nebo vyšší naznačují diabetes.

Existují dva typy cukrovky: typ 1 je charakterizován žádným nebo malým množstvím inzulínu a projevuje se obvykle v dětství; zatímco u diabetu 2. typu jsou hladiny inzulinu normální nebo vysoké, ale tělo na něj dobře neodpovídá. Tento typ se projevuje v dospělosti .

Devět z deseti pacientů s cukrovkou má cukrovku 2. typu, která zkracuje život v průměru o deset let. Také snižuje počet let prožitých v dobrém zdraví v důsledku dřívějšího srdečního onemocnění. Cukrovka 2. typu je jako onemocnění životního stylu silně spojena s nedostatkem pohybu a obezitou.

Cukrovce 2. typu lze předejít aktivním životním stylem, vyváženou stravu a udržováním optimální tělesné hmotnosti. Snažte se mít alespoň 30 až 60 minut fyzické aktivity alespoň tři dny v týdnu. Postupně to zvyšte na 150 minut. Při cvičení byste se měli potit, ale stále být schopni mluvit v krátkých větách. S fyzicky aktivním životním stylem lze začít kdykoli. Před zahájením pravidelného tréninku by však ošetřující lékař měl provést test maximální zátěže, aby bylo možné identifikovat možné onemocnění srdce nebo cév a určit maximální tepovou frekvenci, která je nutná k individualizaci bezpečného cvičebního plánu.

Strava prospívající srdci obsahuje dostatek ovoce, ořechů a zeleniny a málo masa a nasycených tuků. Správná strava pomáhá udržovat zdravou tělesnou hmotnost a snižuje riziko cukrovky 2. typu a srdečních chorob.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP