Zlepšete stav svého srdce

Kardiorehabilitace – co, proč a kdy?

Kardiorehabilitace je multidisciplinární program určený k podpoře pacientů se srdečním onemocněním při přechodu na zdravý životní styl. Cílem je restartovat aktivity, které jste zastavili po srdeční příhodě, a identifikovat chování, které by bylo vašemu srdci prospěšnější.

Osvojení si dobrých návyků je pro zvládnutí srdečních onemocnění stejně důležité jako léčba. Program srdeční rehabilitace zlepšuje kapacitu pro fyzickou aktivitu, kvalitu života a pohodu a zároveň snižuje riziko komplikací. Tým specializovaných odborníků poskytuje personalizované rady ohledně odvykání kouření, fyzické aktivity, diety, zvládání stresu a návratu do práce.

Proč je srdeční rehabilitace důležitá?

Pacienti, kteří dodržují program srdeční rehabilitace, žijí déle, mají méně hospitalizací, zlepšují svou kapacitu fyzické zátěže a zvyšují kvalitu svého života a psychickou pohodu. Z těchto důvodů vědecké organizace v oboru kardiologie včetně Evropské kardiologické společnosti doporučují srdeční rehabilitaci všem pacientům se srdečním onemocněním.

Kdy potřebuji srdeční rehabilitaci?

Srdeční rehabilitace by měla začít co nejdříve po srdečních příhodách jako

  • Srdeční infarkt (infarkt myokardu)
  • Zavedení stentu (angioplastika, postup prováděný za účelem otevření koronárních cév zúžených pláty)
  • Kardiochirurgie (bypass, operace chlopní)
  • Bolest na hrudi způsobená překážkou v koronárních cévách (chronické onemocnění koronárních tepen)
  • Příznaky způsobené srdečním selháním, jako je dušnost nebo snížená zátěžová kapacita.

Co je srdeční rehabilitace?

Během srdeční rehabilitace vám tým odborníků pomůže zlepšit kardiovaskulární zdraví. Tento tým může zahrnovat kardiology, specializované sestry, fyzioterapeuty, dietology, psychology a sociální pracovníky.

Jako první krok se provedou testy k odhadu vaší zátěžové kapacity a screening kardiovaskulárních rizikových faktorů včetně psychosociálních aspektů. Program srdeční rehabilitace bude přizpůsoben podle výsledků testů a vašich preferencí. Tyto testy se budou v průběhu programu opakovat, aby bylo možné sledovat váš pokrok.

Cvičení aerobního a odporového cvičení pod dohledem je velmi důležitou součástí srdeční rehabilitace zaměřené na zvýšení vaší zátěžové kapacity. Dávka cvičení je individuálně předepsána a průběžně upravována podle vašich fyzických možností a konkrétní situace.

Kromě cvičení vám doporučujeme, abyste byli ve svém každodenním životě fyzicky aktivní. Provádějte alespoň 2,5 hodiny středně intenzivní fyzické aktivity týdně.

Váš tým vám pomůže snížit riziko budoucího srdečního onemocnění. Pokud kouříte tabák, měli byste okamžitě a navždy přestat. Dietolog zkontroluje vaše stravovací návyky a v případě potřeby navrhne zlepšení. Na základě vašich naměřených hodnot krevního tlaku nebo hladin cholesterolu v krvi může tým upravit vaše léky.

Na edukačních lekcích se dozvíte více o srdečních onemocněních a o tom, co můžete udělat pro jejich prevenci a léčbu.
Onemocnění srdce může být psychicky náročnou zkušeností. Psycholog vám pomůže tyto důležité změny zpracovat.

Nakonec vám váš tým pomůže obnovit vaše předchozí aktivity. Na konci programu získáte osobní rady, jak udržet zdravý životní styl po celý život.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP