Udržování optimální tělesné hmotnosti

Kontrola hmotnosti je účinný způsob, jak snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění u obézních lidí a lidí s nadváhou.

Obezita a nadváha – zejména břišní tuk – jsou spojeny s vyšším rizikem srdečních chorob. Hubnutí snižuje riziko úmrtí na srdeční choroby. Pomáhá také předcházet nebo kontrolovat cukrovku, vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol a přispívá k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Hubnutí lze dosáhnout tím, že budete méně jíst a více se hýbat.

Obezita je závažné chronické onemocnění epidemických a globálních rozměrů. Přibližně 1,5 miliardy dospělých na celém světě trpí nadváhou. Z toho je 200 milionů mužů a 300 milionů žen je obézních. Tyto počty se od roku 1980 zdvojnásobily.

Nadváha a obezita se měří pomocí indexu tělesné hmotnosti (BMI). Svůj BMI zjistíte tak, že svou hmotnost v kg vydělíte svou výškou v metrech na druhou (kg/m2), jak je uvedeno níže:

  • Pro muže, 77 kg a 1,70 m, je BMI 77 / (1,70 x 1,70) = 26,6
  • Pro ženu, 63 kg a 1,65 m, je BMI 63 / (1,65 x 1,65) = 23,1.

Klasifikace nadváhy a obezity podle indexu tělesné hmotnosti (1)

Třída obezity BMI (kg/m2) nebo (liber/palce)
Podváha < 18.5
Normální 18,5–24,9
Nadváha 25,0–29,9
Obezita I 30,0–34,9
II 35,0–39,9
Extrémní obezita III ≥ 40

Obézní lidé a lidé s nadváhou mají vyšší riziko infarktu a mrtvice. Zejména břišní tuk je spojen s dalšími kardiovaskulárními rizikovými faktory, jako je cukrovka, hypertenze, zvětšení srdeční hmoty a vysoký cholesterol. Všechny tyto rizikové faktory vedou k hromadění cholesterolu v tepnách, což způsobuje růst ateromů (aterosklerotických plátů či plaků). Tyto plaky mohou nakonec částečně nebo úplně ucpat tepnu přivádějící krev do srdce, což způsobí srdeční záchvat, nebo tepnu přivádějící krev do mozku, což způsobí mrtvici.

Hubnutí snižuje pravděpodobnost předčasného úmrtí přibližně o 20 %. U obézních pacientů nebo pacientů s nadváhou a diabetem snižuje ztráta 10 % tělesné hmotnosti riziko srdečního infarktu, mrtvice nebo předčasné smrti o 20 % až 25 %.

Většina lidí může zhubnout změnou životního stylu, ale v některých případech mohou pomoci léky a operace. Snížení energetického příjmu o 20 % až 25 % a fyzická aktivita ( viz další kapitoly) pomáhají předcházet cukrovce, vysokému krevnímu tlaku a vysokému cholesterolu, nebo je alespoň kontrolovat. Důležité je také to, co jíte. Upřednostňujte ovoce a zeleninu, luštěniny, ořechy a celozrnné výrobky a omezte cukry a živočišné tuky. Tento přístup sníží tělesnou hmotnost a ochrání vás před srdečními chorobami.

Těžké případy obezity mohou vyžadovat operaci a je třeba je pečlivě posoudit odborníkem.

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP