Srdeční onemocnění v rodinné anamnéze

Poznejte svou rodinnou anamnézu kardiovaskulárních onemocnění

Pozitivní rodinná anamnéza kardiovaskulárních onemocnění může zvýšit vaše vlastní riziko až dvojnásobně. Své budoucí kardiovaskulární riziko můžete snížit screeningovými testy a úpravou životního stylu.

Většina rizikových faktorů životního stylu s dopadem na výskyt kardiovaskulárních onemocnění je všeobecně známá. Méně známé je, že pokud máte člena rodiny, u kterého se v raném věku rozvinulo kardiovaskulární onemocnění, zvyšuje to i vaše riziko.

Kardiovaskulární onemocnění máte v rodinné anamnéze tehdy, pokud onemocněl váš otec nebo bratr do věku 55 let nebo vaše sestra nebo matka do věku 65 let.
Proč rodinná anamnéza ovlivňuje kardiovaskulární riziko? Protože životní styly jsou v rámci rodiny často podobné. Kromě toho se geny předávají z rodičů na potomky a někdy mohou být zodpovědné za onemocnění, jako je vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol . Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění, které může vést k extrémně vysokým hladinám cholesterolu a srdečním onemocněním ve velmi mladém věku, pokud není léčena. Lékya zdravý životní styl mohou snížit riziko srdečních onemocnění.

Protože žádný jeden konkrétní gen nezvyšuje sám o sobě riziko kardiovaskulárního onemocnění, neposkytuje genetická analýza definitivní odpověď na to, zda se u vás rozvine kardiovaskulární onemocnění nebo ne.

Svou rodinnou historii nemůžete změnit, ale je dobré ji znát. Pokud máte v rodinné anamnéze kardiovaskulární onemocnění, je zvláště důležité přijmout včas preventivní opatření. Patří mezi ně být fyzicky aktivní, jíst zdravě, nechat si kontrolovat cholesterol a krevní tlak, přestat kouřit a kontrolovat svou tělesnou hmotnost.

Změny v chování mohou snížit vaše budoucí riziko kardiovaskulárního onemocnění, i když máte rodinnou anamnézu.

Jak se můžete dozvědět o své vlastní rodinné historii? Promluvte si o tom s rodiči a na rodinných setkáních!

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP