Rizikové faktory druhého infarktu

Lidé, kteří prodělali infarkt, jsou vystaveni zvýšenému riziku dalšího

Lidé, kteří prodělali infarkt, jsou vystaveni vyššímu riziku dalšího. Poznejte své rizikové faktory a osvojte si zdravý životní styl, abyste předešli druhému infarktu.


Možná jste podstoupili proceduru a užíváte léky k obnovení dodávky krve a kyslíku do srdečního svalu. I když to vyřeší vaše příznaky, postižená krevní céva se může znovu zúžit nebo ucpat. Také stejné faktory, které vedly k vašemu prvnímu srdečnímu infarktu, již mohou poškozovat jiné krevní cévy ve vašem těle. Pokud tyto krevní cévy zásobují srdce, může to vést k dalšímu infarktu. Pokud zásobují mozek, může to vést k mrtvici. Ucpané cévy v nohou mohou způsobit onemocnění periferních tepen.

Riziko druhého infarktu nebo jiné kardiovaskulární příhody není u každého stejné. Záleží na mnoha faktorech, z nichž některé ovlivnit lze a jiné ne. Nejrelevantnější rizikové faktory jsou:

Neovlivnitelné rizikové faktory:

  • Věk
  • Pohlaví
  • Počet a typ předchozích kardiovaskulárních příhod
  • Zbývající pumpovací kapacita vašeho srdce
  • Přítomnost fibrilace síní (forma poruchy rytmu)
  • Dysfunkce ledvin

Ovlivnitelné rizikové faktory:

Identifikace vašich rizikových faktorů určí změny v návycích a léky potřebné k prevenci nových kardiovaskulárních příhod. Tyto faktory lze navíc kombinovat, abyste odhadli pravděpodobnost kardiovaskulární příhody v příštích 10 letech (viz Skóre riziko SMART. Tato předpověď pomůže lékaři rozhodnout, zda potřebujete standardní, nebo intenzivnější preventivní léčbu. Ať už je úroveň vašeho rizika jakákoli, zdravý životní styl je vždy zásadní pro prevenci druhého infarktu.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP