Jak funguje srdce?

Poznejte své srdce

Srdce je svalový orgán o velikosti vaší pěsti. Nachází se mírně na levé straně hrudníku a zásobuje vaše tělo kyslíkem a živinami.

Srdce je rozděleno na dva oddíly, pravý a levý, které jsou odděleny svalovou přepážkou (septum). Levý i pravý oddíl srdce obsahuje síň (atrium) nahoře a komoru (ventriculus) dole. Do pravé poloviny proudí prostřednictvím cév, které nazýváme žíly, odkysličená krev z celého těla. Tuto krev pumpuje srdce do plic, kde je krev obohacena kyslíkem. Levá strana srdce přijímá tuto krev z plic a pumpuje ji do všech orgánů těla prostřednictvím cév nazývaných tepny. Začíná to od největší tepny, aorty. Chlopně mezi síněmi a komorami se nazývají atrioventrikulární chlopně (mitrální chlopeň vlevo, trikuspidální chlopeň vpravo). Zabraňují tomu, aby krev proudila špatným směrem (zpět). Plicní chlopeň a aortální chlopeň řídí výstup krve z pravé a levé komory. Chlopně se otevírají, když je v komoře dosaženo určitého tlaku, což umožňuje průtok krve do plic (z pravé komory) nebo do těla a jeho orgánů (z levé komory).

Srdce je sval, který po celý život pumpuje 60× až 80× za minutu. Ke správnému fungování proto potřebuje velké množství kyslíku a živin. Koronární tepny zásobují srdce potřebnou krví.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP