Finanční podpora

Healthy-heart.org dostává podporu formou grantu na vzdělávání od Daiichi Sankyo Europe GmbH. Poskytnuté informace nebyly žádným způsobem ovlivněny sponzory.

 

 

Tyto webové stránky byly vytvořeny jako součást ESC Prevention of CVD Program (Program prevence KVO Evropské kardiologické společnosti) (2019-2020), který vede Evropská asociace preventivní kardiologie (EAPC) ve spolupráci s Asociací pro akutní kardiovaskulární péči (ACVC) a Asociací kardiovaskulárních ošetřovatelských a příbuzných profesí (ACNAP).

Podporované překlady

Český překlad vznikl za podpory České kardiologické společnosti

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP