Podpora zdravého životního stylu

Nechť je pro vás volba zdravého životního stylu snadnou volbu

Vládní i nevládní organizace mohou jednotlivcům usnadnit rozhodování o zdravém životním stylu. Legislativa, daně, marketingová omezení a dobře navržená prostředí povzbuzují občany, aby byli fyzicky aktivní, zdravě jedli, přestali nebo nikdy nezačínali kouřit a omezili konzumaci alkoholu.

Na mezinárodní, národní a místní úrovni existují vládní i nevládní organizace , které se zabývají podporou přechodu na zdravý životní styl. Patří mezi ně Světová zdravotnická organizace, Evropská unie, národní a místní vlády, zdravotnická zařízení, nadace zaměřené na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, spotřebitelská sdružení a organizace pacientů.

Školy by měly vytvářet aktivní a zdravé prostředí pro studenty a zároveň je vychovávat a stimulovat k osvojení a udržování zdravého životního stylu. Podobně by zaměstnavatelé měli podporovat fyzickou aktivitu a zdravé stravování a odrazovat od kouření. Urbanisté mohou lidem usnadnit cestování do školy nebo do práce pěšky nebo na kole.

Strava

Omezení obsahu tuku, cukru a soli ve zpracovaných potravinách je účinný způsob, jak zlepšit to, jak se lidé stravuji, někdy aniž by si toho všimli. Některé země zakázaly trans tuky v potravinách. Mnoho zemí spolupracuje s potravinářským průmyslem na snížení hladiny soli a cukru. Také ceny také ovlivňují chování spotřebitelů. Zdanění nezdravých potravin (například daň z tuku nebo cukru) nebo dotování zdravých alternativ může vyvolat změny stravovacích návyků. Kampaně na zvyšování povědomí spotřebitelů o zdravých potravinách a jasné etikety potravin mohou lidem pomoci nakupovat výživné potraviny.

Fyzická aktivita

Prostředí, ve kterém se lidé pohybují, může podporovat fyzickou aktivitu. Například dobře viditelné schodiště stimuluje lidi, aby ho použili místo výtahu. Podpora chůze nebo jízdy na kole i na krátké vzdálenosti pomáhá začlenit fyzickou aktivitu do každodenní rutiny. Budování povědomí o důležitosti fyzické aktivity pro zdraví by mělo začít již v raném dětství. Pracoviště mohou nabídnout fitness centra, stoly umožňující zaměstnancům pracovat vestoje nebo rotopedy ke stolům.

Kouření

Všechny druhy kouření, včetně pasivního, zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění. Legislativa je mocným nástrojem prevence a omezení kouření. Opatření zahrnují zákaz kouření, vysoké daně, omezenou reklamu a používání obyčejných obalů. Kampaně v massmédiích zvýšily povědomí o škodlivých účincích kouření. Zvláště důležité je ochránit mladistvé a dospívající, aby nezačali kouřit.

Nadměrné pití alkoholu

Nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění. Legislativa může účinně sloužit k prevenci škodlivého užívání alkoholu prostřednictvím několika opatření: například minimální věk pro nákup nebo podávání alkoholu, zákony o řízení pod vlivem alkoholu, daně a zákaz reklamy, propagace a sponzorování akcí. Prospěšné jsou také předpisy týkající se alkoholu na pracovištích a ve školách.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP