Nejčastější dotazy

Následuje seznam otázek, které pacienti často kladou svému kardiologovi. Jsou zde uvedeny obecné odpovědi na otázky, které se liší podle země nebo jednotlivého pacienta. Pro konkrétní radu kontaktujte svého místního poskytovatele zdravotní péče. Pamatujte, že neexistuje nic takového jako hloupá otázka.

Evropská kardiologická společnost zveřejnila specializované otázky a odpovědi, které shromáždily užitečná doporučení od mezinárodních autorit a lékařských společností (k dispozici v angličtině)

https://www.cantpauseaheart.org

Není neobvyklé, že lidé, kteří mají srdeční onemocnění, pociťují bolest na hrudi nebo mají nepříjemné pocity.

Máte-li následující pocity/příznaky:

 • Palčivá bolest, tíha nebo tlak na hrudi
 • Bolest v paži, hrdle, krku, čelisti, zádech nebo v žaludku
 • Potíte se, motá se vám hlava, je vám nevolno, zadýcháváte se

Měli byste:

 • Zanechat činnosti, kterou právě děláte
 • Posadit se a odpočívat

Pokud bolest přetrvává po dobu 5 až 10 minut, zavolejte sanitku. Nejezděte do nemocnice sami a nenechte se někým odvézt. Vaše místní nemocnice nemusí být nonstop vybavena k léčbě infarktů.

Pokud máte předepsaný glyceryl trinitrát (GTN) sprej, stříkněte si jednou pod jazyk.

Počkejte 5 minut. Pokud bolest přetrvává, stříkněte podruhé.
Počkejte 5 minut. Pokud bolest přetrvává, stříkněte potřetí.

Mohou být podány maximálně 3 vstřiky GTN během 15 minut. Pokud bolest po 15 minutách a třech vstřicích GTN nezmizí, zavolejte sanitku.

Neužívejte GTN sprej, pokud jste během posledních 24 hodin užívali léky používané k léčbě erektilní dysfunkce.

Odpočívejte, dokud nepřijede sanitka.
Pokud se bolest zmírní sprejem nebo odpočinkem, ale objevuje se znovu nebo častěji, informujte svého praktického lékaře nebo kardiologa. Uchovávejte si písemné záznamy o svých příznacích a bolestech.

Ano, může být, pokud užíváte léky na „ředění krve“ (antiagregancia neboli protidestičkové léky) jako tikagrelor, prasugrel nebo klopidogrel a perorální antikoagulancia jako warfarin, acenokumarol nebo fenprokumon). Zkontrolujte, zda váš mezinárodní normalizovaný poměr (INR) není příliš vysoký.

Sledujte modřiny. Pokud jsou nadměrné, bolestivé nebo pokud pod modřinou cítíte tvrdou bulku, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Některé ano – například betablokátory. Zkuste si vzít léky ráno místo večer. Prodiskutujte to se sestrou nebo lékařem.

Po srdeční příhodě budete obvykle doživotně na aspirinu. Možná budete muset užívat i jiné léky, jako je betablokátor, ACE inhibitor, statin nebo antihypertenziva. Navštivte svého lékaře, který zkontroluje a bude sledovat vaše léky a prodiskutuje, které z nich musíte nadále užívat.

Pokud si vzpomenete ve stejný den, vezměte si léky později týž den. Pokud ne, vynechte je a vezměte si léky v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte dávku.

Další informace naleznete ve videu o dodržování léčby.

Odpověď zní: ne. Mnoho lidí se obává, že se jim stent po zavedení bude pohybovat v tepnách. Jakmile je stent otevřen v tepně, tkáně stěny tepny začnou růst přes stent. Stent se stává součástí stěny tepny a nemůže se pohybovat.

V sexu můžete pokračovat, jakmile se budete cítit připraveni. Muži i ženy obvykle obnoví sexuální aktivity do několika týdnů po infarktu nebo operaci srdce. Mnozí mají sex tak často jako dříve. Někteří jsou však méně aktivní. To může být způsobeno úzkostí, depresí nebo snížením sexuální apetence. Komunikace je klíčová, a proto si o tom promluvte s partnerem. Někdy jsou partneři úzkostnější než pacienti. Pomoci může lékařská péče, čas a poradenství. Když se zotavíte z infarktu, můžete si více uvědomovat tlukot srdce, dýchání a napínání nebo napětí svalů. To je normální reakce, takže se nebojte. Můžete se navzájem dotýkat, držet a laskat se bez snahy o dosažení orgasmu. Vy a váš partner si můžete užívat intimity, aniž byste cítili tlak na výkon. Postupně a takovým tempem, jak vám to bude vyhovovat, se můžete vrátit ke svému plnému sexuálnímu životu, jak jste byli zvyklí. Jak budete sebevědomější, budete se cítit lépe sami se sebou a se svým partnerem. Styk vyžaduje o něco více energie než jiné sexuální aktivity. Obecným pravidlem je, že pokud dokážete vystoupat dvě patra schodů, aniž byste se zadýchali, jste připraveni. Pacienti, kteří nemají komplikace, mohou obnovit sexuální aktivitu během týdne až deseti dnů. Obvykle to trvá osm týdnů po operaci srdce. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého poskytovatele zdravotní péče.

Více informací naleznete na stránce Sex a srdeční choroby.

Úplné podrobnosti o cholesterolu a rozdílu mezi LDL a HDL naleznete na stránce Cholesterol.

Váš kardiolog rozhodne, kdy můžete pokračovat v řízení motorových vozidel, na základě několika skutečností, nicméně některé pokyny jsou k dispozici na stránce Mohu řídit po srdečních potížích?.

Váš kardiolog rozhodne, kdy můžete pokračovat v řízení motorových vozidel, na základě několika skutečností nicméně některé pokyny jsou k dispozici na stránce Mohu řídit po srdečních potížích?.

Jak dlouho zůstanete v pracovní neschopnosti, o tom by měl rozhodnout váš kardiolog, nicméně některá doporučení jsou k dispozici na stránce Kdy se mohu vrátit do práce po infarktu?.

 • Kardiolog, zdravotní sestra nebo lékárník vám vysvětlí, jak dlouho musíte jednotlivé léky užívat, účel každé z tablet a možné vedlejší účinky.
 • Obdržíte také letáček s nejdůležitějšími informacemi.
 • Pokud máte další zúžené tepny, rozhodne váš kardiolog, zda je potřeba další zákrok.

Pokud se cítíte dobře, můžete okamžitě vycházet z domu. Pokud bydlíte ve vyšším patře bez výtahu, choďte po schodech ze začátku pomalu. Můžete vyřizovat běžné pochůzky. Začněte s těmi jednoduššími a rozšiřujte je podle toho, jak se cítíte. Můžete vyjít z domu na nákup. Během prvního měsíce omezte to, co nosíte, na 5 kg. Nezapomeňte naslouchat svému tělu. Pokud vám tělo říká, že je unavené, pak děláte příliš mnoho. Určete si tempo a každý den trochu cvičte a postupně zvyšujte zátěž. Také odpočinek je pro zotavení nezbytný.

To se v jednotlivých zemích liší. Sociální pracovnice vám před propuštěním z nemocnice sdělí, na co máte nárok. Oddělení sociální péče ve vaší zemi nebo jeho ekvivalent může mít informační webovou stránku nebo linku pomoci. V blízkosti může být občanská poradna, která vám může také poradit.

Některé země mají podpůrné skupiny. Zeptejte se svého sociálního pracovníka.

Během hospitalizace by vám měli opakovaně dělat krevní testy. Výsledky cholesterolu určí, zda budete potřebovat úpravu hypolipidemické léčby.

Máte-li problém s užíváním léků doporučených v nemocnici, kontaktujte co nejdříve kardiologa nebo praktického lékaře. Nepřestávejte náhle užívat léky.

Bude k vám přistupováno jako k „chronickému pacientovi“ a budete chodit na pravidelné lékařské prohlídky. Jejich četnost závisí na místní praxi. Obvykle mezi šesti a osmi týdny po propuštění, poté každých šest měsíců a poté každý rok.

Osvojením si zdravého životního stylu můžete pomoci předejít další srdeční příhodě. Přestaňte kouřit, cvičte, jezte zdravé jídlo a zhubněte. Kromě toho užívejte léky na léčbu vysokého cholesterolu, vysokého krevního tlaku a cukrovky.

Další informace naleznete na stránce Rizikové faktory druhého infarktu.

Měli byste okamžitě přestat kouřit. Kouření je špatný návyk vedoucí ke smrti a mnoho zdravotnických systémů nabízí pomoc, jak přestat. Programy pro odvykání kouření poskytují behaviorální podporu a nikotinovou substituční terapii.

Další informace najdete na stránce Kouření.

Po vašem infarktu se důrazně doporučuje kardiální rehabilitace, která začíná asi šest týdnů po hospitalizaci.

 • Budete potřebovat doporučení od svého lékaře. Během hospitalizace můžete být automaticky doporučeni. Pokud se vám však do několika týdnů po propuštění neozve středisko pro rehabilitaci srdce, kontaktujte ho sami a zeptejte se, zda jste byli objednáni.
 • Programy srdeční rehabilitace založené na cvičení poskytují předpis cvičení na základě vašeho věku, úrovně aktivity před infarktem a fyzických omezení. Zahrnují také pomoc při přechodu na zdravější životní styl, vzdělávání, zvládání stresu a psychologickou podporu.
 • Cílem je poskytnout rady, jak se vrátit do normálního života a předejít další srdeční příhodě.
ESC
EAPC
ACCA
ACNAP