Fyzická aktivita

Méně seďte a víc se hýbejte, abyste zlepšili své zdraví.

Minimalizace času, který strávíte sezením, a zvýšení fyzické aktivity zlepší vaše zdraví a pomůže předcházet srdečním onemocněním.

Mnoho studií ukazuje, že fyzická aktivita je důležitým faktorem prevence srdečních chorob. Nedávno bylo vědecky ověřeno, že kromě dostatečné fyzické aktivity souvisí s budoucím kardiovaskulárním rizikem také množství času stráveného sezením.

Čím více budete sedět, tím vyšší je vaše šance na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Méně sezení je dobré pro srdce a pomáhá předejít nadváze a cukrovce 2. typu.

Existuje několik jednoduchých způsobů, jak zkrátit dobu sezení. Snažte se domluvit si takové pracovní schůzky, během kterých můžete chodit (a nikoli sedět). Při práci na počítači stůjte a dělejte si aktivní přestávky s krátkými procházkami nebo protahovacími cvičeními. V poledne se projděte a alespoň část cesty do práce jděte pěšky nebo na kole.

Doma se můžete postavit při sledování televize, nebo to dokonce spojit s žehlením nebo mytím nádobí. Při čtení novin a kontrole zpráv na smartphonu vstaňte nebo se pohybujte po domě.

Efektivní způsob, jak méně sedět a více se hýbat, je používat počítadlo kroků, které se nosí buď v úrovni boků, nebo jako aplikace pro chytré telefony.

Podle prvních pokynů „ESC Guidelines on Sports Cardiology“ publikovaných v roce 2020 by každý zdravý jedinec měl alespoň 150 minut týdně věnovat středně intenzivnímu aerobnímu cvičení nebo 75 minut týdně intenzivnímu, případně jejich vhodné kombinaci. Totéž se doporučuje také dospělým ve věku 65 let nebo starším, kteří jsou v dobré kondici a nemají žádné zdravotní potíže, které by je omezovaly v pohybu.

Pokud jste již měli problémy se srdcem, doporučení se mohou měnit. V takovém případě se obraťte na svého lékaře nebo sportovního lékaře, abyste získali správná sportovní doporučení.

Chcete-li si udržet motivaci, stanovte si denní cíl. Zvyšte počet kroků tím, že zaparkujete kousek od práce a zbytek dojdete pěšky a místo výtahu půjdete po schodech.

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP