Rozdíly mezi muži a ženami

Zjistěte, jak se liší riziko kardiovaskulárních onemocnění u žen a mužů

Přibližně 20 % žen v Evropě umírá na ischemickou chorobu srdeční . Ženy s ischemickou chorobou srdeční zemřou častěji než muži podobného věku.

Ženy mají po páté dekádě života vyšší hladiny cholesterolu než muži a jejich „dobrý“ cholesterol má tendenci po menopauze klesat. Hormonální změny po menopauze vyvolávají kumulaci několika rizikových faktorů pro srdce a krevní cévy, jako je zvýšený krevní tlak, obezita a zvýšené hladiny lipidů. Hormonální substituční terapie (HRT) by neměla být používána ženami po menopauze k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, protože se zdá, že naopak zvyšuje jejich riziko. Zeptejte se svého lékaře na nejlepší možnost pro vás. Krátkodobá HRT může být použita ke zmírnění symptomů menopauzy u mladých žen bez dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Ženy mohou mít odlišné příznaky ischemické choroby srdeční: méně žen má klasické příznaky bolesti na hrudi. Často uvádějí bolesti paží, zad nebo čelistí, dušnost (dyspnoe), slabost, bušení srdce, točení hlavy. Přečtěte si více o výstražných signálech.

Konvenční systémy posuzování rizikových faktorů často podceňují individuální riziko žen, proto by lékaři měli používat skóre specifická pro pohlaví.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP