Przewidywanie i zarządzanie ryzykiem chorób serca

Ocena ryzyka chorób układu krążenia

Przewidywanie ryzyka chorób układu krążenia jest bardzo ważne dla pracowników służby zdrowia jako element profilaktyki chorób układu krążenia. Karta oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE to łatwe w użyciu narzędzie do oceny ryzyka, opracowane jako pomoc dla pracowników służby zdrowia w ocenie ryzyka śmierci pacjenta w ciągu następnych dziesięciu lat z przyczyn sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego (zawał serca), niewydolność serca (niezdolność serca do pompowania krwi) lub udar mózgu (nagłe zablokowanie naczynia krwionośnego doprowadzającego tlen i składniki odżywcze). Poproś swojego lekarza o indywidualną ocenę ryzyka.

Przewidywanie ryzyka chorób układu krążenia jest bardzo ważne dla pracowników służby zdrowia jako element profilaktyki chorób układu krążenia. Istnieje wiele metod i narzędzi służących do przewidywania tego ryzyka. Przy obliczaniu ryzyka uwzględniane są różne czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to właściwości, cechy charakterystyczne lub narażenie osoby, które odgrywają rolę w rozwoju chorób układu krążenia. Należy do nich na przykład palenie lub ciśnienie krwi.

Karta oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE jest wysoce zalecaną metodą przewidywania ryzyka. Karta oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE to łatwe w użyciu narzędzie opracowane jako pomoc dla pracowników służby zdrowia w ocenie ryzyka śmierci pacjenta w ciągu następnych dziesięciu lat z przyczyn sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego (zawał serca), niewydolność serca lub udar mózgu. W jej ramach uwzględnia się wiele czynników ryzyka, z których większość można zmodyfikować, np. ciśnienie krwi, poziom cholesterolu (poziom tłuszczów we krwi) oraz nałóg palenia. Uwzględnia ona również czynniki ryzyka, których nie można zmienić, takie jak wiek i płeć. Karta SCORE pokazuje, w jaki sposób te czynniki ryzyka współdziałają ze sobą, tworząc ogólne ryzyko wyrażone w procentach. Wskazuje też, które czynniki ryzyka można zmodyfikować, aby to ryzyko obniżyć. Ryzyko można obliczyć za pomocą kart ryzyka SCORE lub przy użyciu interaktywnego narzędzia internetowego Heartscore. Karta SCORE jest przeznaczona dla osób „zdrowych”, co oznacza, że nie zaleca się stosowania jej dla pacjentów z chorobami serca lub po udarze.

Ryzyko sercowo-naczyniowe można podzielić na cztery kategorie: ryzyko niskie (<1%), umiarkowane (≥1 i <5%), wysokie (≥5 i <10%) i bardzo wysokie (≥10%). Należy omówić z lekarzem, co oznacza to ryzyko i co można zrobić, aby je zmniejszyć. Oprócz obliczenia ryzyka na następne dziesięć lat SCORE pozwala również ocenę „wieku serca”. Jest on najczęściej stosowany przez pracowników służby zdrowia u osób młodszych, które mogą mieć niskie ryzyko sercowo-naczyniowe, a mimo to wysokie ryzyko względne i wyższy wiek serca. Jeśli twój wiek serca jest wyższy niż twój faktyczny wiek, oznacza to, że dotyczy cię ryzyko wyższe od zdrowego poziomu w twoim wieku. Oto dwa przykłady dla wyjaśnienia:

  • 40-letni mężczyzna, który pali, ma ciśnienie krwi 180/82 mmHg i cholesterol całkowity 6 mmol/l. Jego ryzyko wynosi 4%, czyli plasuje się w kategorii niskiego ryzyka. To się zgadza, ponieważ ocena uwzględnia ryzyko w ciągu następnych dziesięciu lat. Jednak biorąc pod uwagę jego młody wiek, jego ryzyko względne jest wysokie. Przekłada się ono na wiek serca równy 60 lat.
  • 50-letnia kobieta z ciśnieniem krwi 178/80 mmHg, stężeniem cholesterolu 7,5 mmol/l lub 136 mg/dl; palaczka. Jej wynik ryzyko sercowo-naczyniowe wynosi 2%, a więc w ciągu następnych dziesięciu lat jej ryzyko jest niskie. Jej wiek serca wynosi jednak 71 lat.

Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi zdrowego stylu życia, aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć swoje ryzyko. Poproś lekarza lub pracownika służby zdrowia o indywidualną ocenę za pomocą karty SCORE lub narzędzia Heartscore.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP