Stres a spánek

Každodenní stres a nedostatek spánku ovlivňují kardiovaskulární zdraví

Stres a spánek jsou hluboce propojeny. Nedostatek spánku může způsobit únavu, náladovost a nadměrnou ospalost během dne. Lidé, kteří se cítí ve stresu, častěji trpí poruchami spánku, jako je nespavost nebo narušený spánek. Chronický stres a nedostatečný spánek mohou společně způsobit hyperaktivní nervový systém, což vede k nárůstu krevního tlaku a srdeční frekvence, což je z dlouhodobého hlediska spojeno se srdečními chorobami. Chronický stres je známým rizikovým faktorem srdečních onemocnění.

Snížení stresu a dostatek kvalitního spánku může zlepšit kvalitu života a předejít prvním i opakovaným infarktům.

Naše reakce na psychický stres způsobují fyzické změny v těle. Emocionální stres může vést ke zvýšení srdeční frekvence (rychlosti, kterou srdce pumpuje krev), krevního tlaku a frekvence dýchání, protože se nervový systém přetěžuje.

Přestože se jedná o normální reakci, přetrvávající stres v důsledku nezdravých životních návyků, pracovních nebo rodinných problémů může být chronickým spouštěčem nervového systému a zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Účinek stresu je zesílen, pokud vede k nedostatečnému nebo nekvalitnímu spánku.

Dopad stresu byl studován například po ničivých zemětřeseních Zemětřesení v japonském Kóbe v roce 1995 mělo za následek trojnásobný nárůst srdečních infarktů u lidí žijících blízko epicentra .

Spánek a stres spolu úzce souvisí. Nedostatek spánku často způsobuje únavu, náladovost, změny v příjmu potravy a nadměrnou ospalost během dne. Lidé, kteří se cítí ve stresu, častěji trpí poruchami spánku, jako je nespavost nebo narušený spánek. To je znepokojivé vzhledem k tomu, že množství času věnované spánku postupně klesá. Mnoho lidí spí méně kvůli delší pracovní době a delší době strávené u chytrých telefonů.

Stres mění metabolismus těla a je spojen s přibíráním na váze. Nadváha zvyšuje pravděpodobnost poruch dýchání souvisejících se spánkem, jako je obstrukční spánková apnoe , které jsou spojeny s pocitem ospalosti během dne a vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Optimální množství spánku je sedm až osm hodin v noci. Méně než šest nebo více než deset hodin v noci je spojeno s větší pravděpodobností infarktu myokardu a mrtvice. Správné množství spánku a léčba poruch spánku, jako je spánková apnoe a nespavost, může chránit před vysokým krevním tlakem a dalšími kardiovaskulárními problémy.

Snížení stresu a dostatek kvalitního spánku může snížit riziko kardiovaskulárního onemocnění a zlepšit kvalitu života.

Navštivte svého lékaře, pokud jste v chronickém stresu, zejména pokud také trpíte poruchou spánku. Psychosociální terapie, které zahrnují psychologické a sociální aspekty, zlepšují spánek a kvalitu života a chrání před prvním i následným infarktem.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP