Cholesterol

Zajímá vás, co je to cholesterol?

Cholesterol vaše tělo používá k budování a udržování zdravých buněk, ale vysoká hladina cholesterolu může zvýšit riziko srdečních onemocnění.

 

Co je cholesterol?

Cholesterol je voskovitá, tuková látka v krvi. Část cholesterolu je produkována tělem, především v játrech, a zbytek pochází z konzumace živočišných produktů, jako je červené maso, sýr, máslo a vejce. Cholesterol je hlavní složkou buněčných membrán (vnější bariéra buněk) a surovinou pro mnoho hormonů a vitamínů. Cholesterol jako takový je nezbytný pro život a zdraví. Cholesterol jako tukový materiál se špatně mísí s vodou. To znamená, že se nemůže volně vznášet v krvi a musí být zabalen do určitých proteinů. Tyto proteiny se nazývají lipoproteiny, nejznámější jsou lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL).

LDL-cholesterol

LDL-cholesterol je životně důležitý lipoprotein zodpovědný za transport cholesterolu v krvi tělem. Většina lidí má však příliš vysoké hladiny LDL, které se pravděpodobně hromadí na stěnách cév, kde jsou zachyceny a modifikovány: to představuje začátek tvorby takzvaného „aterosklerotického plátu“. Tyto pláty (také plaky či ateromy) mohou vznikat v jakékoli cévě vašeho těla, včetně srdce, dolních končetin a mozku. Čím více cholesterolu plát zachytí, tím více roste. Když se zvětší natolik, že částečně zablokuje průtok krve v srdečních cévách, může při fyzické námaze způsobit příznaky známé jako „angina pectoris“ (nepříjemný až bolestivý pocit na hrudi). Zcela ucpaná tepna přivádějící krev do srdce vede k infarktu myokardu, což je nejčastější příčina smrti v západním světě.

Velmi vysoké hladiny LDL-cholesterolu (> 190 mg/dl; > 5 mmol/l) by měly vést k další diagnostice, protože mohou být způsobeny familiární hypercholesterolémií (viz níže). Změny životního stylu mohou snížit váš LDL přibližně o 10–15 %. Pokud to nestačí k dosažení cílových hodnot, lze přidat léky, jako jsou statiny, ezetimib nebo inhibitory PCSK9 (viz kapitola o medikaci).

HDL-cholesterol

Obvykle se nazývá „dobrý cholesterol“, protože vysoké hladiny HDL byly spojovány s menším výskytem onemocnění srdce a cév. Tento pohled se v posledních letech změnil. Samotná hladina HDL nám neřekne nic o kvalitě HDL, která se neměří běžným laboratorním testem. Také léky zvyšující hladiny HDL nevedly ve studiích k menšímu výskytu srdečních chorob. Proto by se hladiny HDL neměly používat k analýze vašeho rizika, včetně takzvaných „poměrů“, které naznačují, že vysoký HDL může vyvážit vysoké hladiny LDL.

Lipoprotein (a) (Lp (a))

Lp (a) je další lipoprotein, který v současné době stále není obecně známý a měřený, i když je silným rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění. Hladina Lp (a) se uvádí v mg/dl (požadovaná hladina je pod <30 mg/dl) nebo v nmol/l (požadovaná hladina je < pod 75 nmol/l). Vaše hodnota Lp (a) je dána vašimi geny a během vašeho života se příliš nemění. Proto ji obvykle stačí změřit pouze jednou za život. V současné době je k dispozici jen několik terapií pro snížení hladin Lp (a). Patří mezi ně: 1) Inhibitory PCSK-9: protilátky na snížení LDL-cholesterolu, které také snižují hladiny Lp (a) přibližně o 30 %; 2) Aferéza: forma dialýzy odstraňující Lp (a) z vašeho těla. Pokud máte i nadále srdeční příhody, jako jsou infarkty myokardu, máte zaveden stent nebo bypass, může být zapotřebí terapie, i když máte nízkou hladinu LDL-cholesterolu. Možnosti léčby je třeba posoudit ve specializovaných lipidových ambulancích.

Triglyceridy

Triglyceridy jsou nejběžnější formou lipidů ve vašem těle, které se používají hlavně pro ukládání tuků. Vysoké hladiny triglyceridů jsou spojovány se srdečními chorobami a faktory životního stylu včetně cukrovky, nadváhy a obezity, konzumace alkoholu a také sedavého životního stylu. Jejich hladina poskytuje další informace o vašem riziku. Terapie se zaměřují na změny životního stylu včetně prevence a léčby cukrovky, sportování, omezení příjmu alkoholu a optimalizace stravovacích návyků včetně stravy bohaté na omega-3 mastné kyseliny. Mezi léky snižující hladinu triglyceridů patří fibráty. Mohou být nezbytné, pokud máte závažné srdeční onemocnění, nízké hladiny LDL a zvýšené triglyceridy i po optimalizaci životního stylu.

Familiární hypercholesterolémie (FH)

Co je FH?

Familiární hypercholesterolémie (FH) je jedním z nejčastějších genetických onemocnění charakterizovaných velmi vysokou hladinou cholesterolu, zejména LDL-cholesterolu, což vede k závažným srdečním onemocněním u mladých lidí. Genový defekt v jednom z proteinů účastnících se vychytávání LDL do jater způsobuje velmi vysoké hladiny LDL ve vaší krvi.

Dnes víme, že FH je častější, než jsme si dříve mysleli, postihuje přibližně 1 z 200 až 300 jedinců. FH je takzvaná „autozomálně dominantní porucha“, což znamená, že onemocnění bude přítomno, i když bude postižen jenom jeden gen. Děti s jedním nemocným rodičem mají 50% šanci, že zdědí gen a nemoc.

Postižení lidé mají velmi vysoké hladiny LDL-cholesterolu od 190 mg/dl (5 mmol/l) do 400 mg/dl (10 mmol/l) a již v mladém věku trpí srdečními chorobami, srdečními infarkty a mrtvicemi. U lidí s FH se srdeční onemocnění zpravidla rozvine již ve čtyřiceti letech kvůli jejich vysokým hladinám LDL-cholesterolu v průběhu celého života. Jako genetické onemocnění se FH vyskytuje v rodině, což znamená, že časné srdeční onemocnění (< do 55 let u mužů, <do 60 let u žen) v rodině a/nebo u rodinných příslušníků s LDL-cholesterolem > nad 190 mg/dl by mělo vést k podezření na FH. Dalšími příznaky mohou být žluté usazeniny cholesterolu na různých místech, například kolem očních víček (xanthelasma), „žlutý “ prstenec kolem oční duhovky a/nebo bulky ve šlachách rukou a loktů a častější na Achillově šlaše a dalších šlachách nohou.

Mám familiární hypercholesterolémii?

Přítomnost FH může prokázat pouze genetický test; diagnózu však lze stanovit i bez genetického vyšetření.

Jestliže máte vysokou hladinu cholesterolu (LDL-C> nad 190 mg/dl se rovná > 5 mmol/L) nebo usazeniny cholesterolu v kůži, oku nebo šlachách, jestliže se vysoká hladina LDL-cholesterol (LDL-C> nad 190 mg/dl rovná >5 mmol/l) vyskytuje ve vaší rodině a pokud jste vy nebo některý z vašich rodinných příslušníků prodělali srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, máte bypass nebo zavedený koronární stent dříve než ve věku 55–60, měli byste se poradit s kardiologem zaměřeným na lipidovou léčbu, endokrinologem nebo lipidologem ve vaší nemocnici.

Léčba

Jakmile je familiární hypercholesterolémie diagnostikována u člena rodiny genetickým testem, měli by být informováni a testováni všichni členové rodiny. Zdědění genu FH způsobuje, že osoba je vystavena vysokému riziku srdečních onemocnění, a proto by měla být okamžitě zahájena změna životního stylu a podávání léků na snížení hladiny lipidů, a to i v mladém věku! Při včasném zjištění a léčbě může být srdeční onemocnění odloženo o desítky let. U pacientů s FH bez onemocnění srdce nebo cév by měl být LDL-cholesterol pod 70 mg/dl (1,8 mmol/l), u pacientů s FH s onemocněním srdce nebo cév by měl být dále snížen, a to pod 55 mg/dl (1,4 mmol/l).

Změny životního stylu zahrnují dietu prospěšnou srdci, pravidelné cvičení a nekouření v jakékoli formě. S touto změnou životního stylu je třeba začít okamžitě. Vzhledem k tomu, že změny životního stylu obvykle snižují hladiny LDL-C asi o 10–15 %, jsou zapotřebí další terapie snižující hladinu lipidů (obvykle statiny). Nelze dostatečně zdůraznit, že včasné rozpoznání a léčba je klíčem k prevenci zbytečných a předčasných infarktů, které dramaticky ovlivňují životy mladých lidí.

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP