Co je srdeční onemocnění?

KVO – kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) je nejčastější příčinou úmrtí v Evropě, přičemž hlavní roli hrají aterosklerotická onemocnění – zejména ischemická choroba srdeční. Mezi rizikové faktory patří kouření, vysoký cholesterol, obezita, hypertenze a cukrovka, stejně jako stres a nedostatek pohybu.

KVO jsou poruchy týkající se srdce a krevních cév. Zahrnují aterosklerotická onemocnění, při kterých jsou krevní cévy postupně ucpávány tukovými usazeninami nazývanými aterosklerotické pláty či plaky (též aterom). Existují různé typy aterosklerotických onemocnění, podle toho, které cévy jsou ucpané.

  • Koronární srdeční onemocnění – jako je srdeční infarkt – postihuje koronární tepny, které zásobují krví srdce.
  • Cerebrovaskulární onemocnění – jako je mrtvice – postihuje cévy přivádějící krev do mozku.
  • Onemocnění periferních tepen postihuje cévy přivádějící krev do dolních končetin.
  • Mezi další typy KVO patří srdeční selhání (při kterém srdce není schopno správně pumpovat), onemocnění srdečních chlopní a onemocnění srdečního svalu.

Definice


KVO zahrnují následující aterosklerotická onemocnění: koronární srdeční onemocnění (srdeční infarkt), cerebrovaskulární onemocnění (mrtvice) a onemocnění periferních tepen, které postihuje dolní končetiny.

Ateroskleróza je onemocnění způsobené především vysokou hladinou cholesterolu, zejména „špatného“ LDL cholesterolu. Cholesterol se hromadí ve stěnách krevních cév, způsobuje zánět a hromadění ateromů, čímž dochází ke zužování (stenóze) cév. Čím užší jsou cévy, tím méně krve může protékat. To může způsobit přerušovanou bolest nohou při chůzi, pokud jsou postiženy tepny dolních končetin. Když se zmenší průchodnost cév zásobujících srdce, může to působit bolest na hrudi, tlak nebo svírání na hrudi – tento stav se nazývá angina pectoris. Pokud dojde k silnému nebo úplnému ucpání cév zásobujících srdce plátem, může to vést k srdečnímu infarktu (infarkt myokardu).

KVO lze předcházet nebo je léčit dodržováním zdravého životního stylu , užíváním vhodných léků a/nebo operativně.

Výskyt

KVO jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a každoročně způsobí více než čtyři miliony úmrtí. To odpovídá 45 % všech úmrtí. KVO způsobuje 49 % úmrtí u žen a 40 % úmrtí u mužů. Ischemická choroba srdeční (ICHS, především infarkt myokardu) a cerebrovaskulární onemocnění (především cévní mozková příhoda) jsou nejčastějšími příčinami kardiovaskulárních úmrtí. ICHS způsobuje 1,8 milionu úmrtí každý rok, což odpovídá jednomu z pěti všech úmrtí.

V celé Evropě existují značné rozdíly ve výskytu KVO. V posledních 10 letech došlo k výraznému poklesu KVO téměř v celé západní Evropě, v některých zemích až o 30–50 %. Dnes je celková zátěž KVO větší v zemích východní Evropy, které mají vyšší úmrtnost i nemocnost. Zmenšily se rozdíly mezi severem a jihem.

Pokles KVO je patrný jak u mužů, tak u žen. Většinou se jedná o výsledek lepší prevence KVO snižující rizikové faktory kardiovaskulárních chorob u zdravých lidí i pacientů s KVO.

Ne u všech rizikových faktorů však pozorujeme příznivý trend. Klesá oblíbenost kouření a hladina cholesterolu v krvi, naopak stále více lidí má problémy s nadváhou a také výskyt cukrovky se zvyšuje, což může zastavit trend snižování výskytu kardiovaskulárních chorob. Psychosociální stres, který se může projevit jako deprese, úzkost či syndrom vyhoření, je nyní považován za významný faktor vedoucí k výskytu a zhoršení prognózy KVO. Míra tohto stresu ve společnosti neklesá.

KVO se dá poměrně účinně předcházet: odstraněním chování rizikového pro zdraví by se mohlo zabránit minimálně 80 % případů KVO.

Nejdůležitějším způsobem boje proti KVO je tedy prevence, což znamená zabránění prvním a následným příhodám. Jeden z pěti pacientů s infarktem má druhý infarkt během prvního roku. Zdravotníci a pacienti mohou spolupracovat na prevenci první a druhé příhody. Například mnoho pacientů s infarktem má nediagnostikovanou cukrovku, přičemž, pokud by byla nalezena a léčena včas, mohlo by se infarktu zabránit.

Zjistěte, jaké kroky můžete podniknout k prevenci KVO a čeho můžete dosáhnout společně se svými lékaři a sestrami.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP