Podmínky používání

Poslání tohoto webu:

 • Poskytovat spolehlivé informace a praktické rady o kardiovaskulárních onemocněních a jak jim předcházet.
 • Zlepšit znalosti o kardiovaskulárních onemocněních a propagovat výhody zdravého životního stylu.

Všechna doporučení na těchto stránkách jsou v souladu s evropskými směrnicemi (viz Evropská doporučení pro prevenci KVO v klinické praxi zde).

1. Podmínky používání

Web health-heart.org byl vytvořen pod vedením Evropské asociace preventivní kardiologie (EAPC), ve spolupráci s Asociací pro akutní kardiovaskulární péči (ACVC) a Asociací kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí (ACNAP), které jsou pobočkami Evropské kardiologické společnosti (ESC). Přístup a používání těchto webových stránek poskytuje ESC za následujících podmínek používání:

 1. Svým používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami použití k datu vašeho prvního použití těchto stránek.
 2. ESC si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky používání zveřejněním změn online. Vaše další používání těchto webových stránek po zveřejnění změn představuje váš souhlas s touto dohodou v upravené podobě.
 3. Souhlasíte s tím, že budete tyto webové stránky používat pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje práva ani neomezuje či nebrání používání a užívání stránek jakoukoli třetí stranou.

2. Odmítnutí odpovědnosti

 1. ESC v žádném případě nenese odpovědnost vůči uživateli nebo komukoli jinému za jakékoli rozhodnutí nebo akci učiněnou na základě informací obsažených na těchto webových stránkách nebo poskytnutých jejich prostřednictvím, ani za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody.
 2. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou určeny k doplnění péče poskytované kvalifikovanými lékařskými odborníky. Tyto webové stránky nejsou určeny ani doporučeny jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc nebo lékařskou péči. Před zahájením (nebo přerušením) jakékoli formy lékařského ošetření je třeba vždy vyhledat radu lékaře. Za tímto účelem jsou veškeré informace obsažené na webových stránkách poskytovány výhradně pro vzdělávací účely.
 3. Přestože ESC přijala veškerá opatření při sestavování těchto webových stránek, nemůže zkontrolovat všechny informace, aby určila jejich pravdivost, přesnost, spolehlivost, úplnost nebo relevanci. ESC nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli škody včetně, a bez omezení, nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoli škod nebo ztrát na zisku, ať už v důsledku používání těchto webových stránkách nebo v souvislosti s takovým používáním a jakoukoliv ztrátou, ať už na základě smlouvy nebo z nedbalosti.
 4. ESC ani žádný přidružený personál nebo přispěvatelé webových stránek nebudou za žádných okolností vůči vám jako návštěvníkovi webových stránek nebo jakékoli jiné osobě či orgánu odpovědní za jakékoli přijaté rozhodnutí nebo jednání na základě spoléhání se na informace obsažené na těchto webových stránkách. Souhlasíte s tím, že ESC ani žádný přidružený personál nebo přispěvatelé webových stránek nebudou odpovědní za žádné škody (včetně, bez omezení, přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních nebo následných škod), nebo ztrátu dat nebo ztrátu zisku, a to ani tehdy, pokud byla ESC nebo jakýkoli přidružený personál nebo přispěvatelé webových stránek upozorněni na možnost takové ztráty.
 5. ESC nezaručuje, že technické funkce obsažené v materiálech na těchto webových stránkách budou nepřerušené nebo bezchybné, že vady budou opraveny nebo že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo chyby nebo že představují plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost materiálů.

3. Omezení autorských práv

 1. Web healthy-heart.org vlastní Evropská kardiologická společnost (ESC). Komerční použití nebo zveřejnění všech nebo jakékoli zobrazené položky je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ESC.
  Dokumenty na této webové stránce mohou být kopírovány pro osobní, nekomerční použití pouze za podmínky, že budou zkopírována i autorská práva a označení zdroje, nebudou prováděny žádné úpravy a dokument bude zkopírován celý. Některé dokumenty a fotografie však byly na těchto stránkách zveřejněny se svolením příslušných vlastníků autorských práv (kteří nejsou ESC). Veškerá práva k těmto dokumentům jsou vyhrazena a povolení k jejich kopírování je nutné vyžádat si od vlastníků autorských práv (zdroje jsou uvedeny v těchto dokumentech/fotografiích).
 2. Jakékoli neschválené použití může vést k tomu, že ESC podnikne kroky požadující odstranění dotčeného materiálu ze zobrazení/distribuce a případné právní kroky.
 3. Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky provozované jinými stranami než ESC. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele. ESC takové webové stránky nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah. Zahrnutí odkazů na takové webové stránky ESC neznamená žádnou podporu materiálů na takových webových stránkách nebo jakékoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel je výhradně odpovědný za vyhodnocení přesnosti a úplnosti jakýchkoli informací obsažených na webových stránkách třetích stran a také za hodnotu a integritu jakéhokoli zboží a služeb nabízených těmito webovými stránkami.
  Pokud tyto Podmínky používání nebudou přijaty v plném rozsahu, musí být používání těchto stránek okamžitě ukončeno.
 4. Ochrana údajů

Při používání těchto webových stránek mohou být shromažďovány údaje o uživateli. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: červenec/2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP