Užitečné odkazy

www.AfibMatters.org

Trpíte vy nebo někdo z vašich známých fibrilací síní? Všechny potřebné informace najdete na tomto vzdělávacím webu vytvořeném zdravotníky.

 

www.HeartFailureMatters.org

Praktické informace o srdečním selhání pro pacienty, rodiny a pečovatele poskytuje Asociace srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti.

 

Pokyny ESC pro pacienty

Na základě pokynů pro klinickou praxi ESC mají tyto dokumenty přispět k pochopení vašeho stavu, poskytnout vám znalosti a sebedůvěru, abyste se mohli podílet na společném rozhodování se svými poskytovateli zdravotní péče.

Cukrovka

U pacientů s cukrovkou je vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a kardiovaskulárních příhod, jako je srdeční infarkt, než u pacientů bez diabetu.

Tato příručka poskytuje přehled nejnovějších doporučení založených na důkazech ohledně kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Především by vám měla pomoci prozumět:

  • Různým chorobám, které zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s cukrovkou.
  • Doporučeným léčebným postupům ke snížení kardiovaskulárního rizika
  • Změnám životního stylu, které mohou snížit kardiovaskulární riziko.

 

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Tato příručka poskytuje přehled nejnovějších doporučení založených na důkazech pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Především by vám měla pomoci prozumět:

  • Jak se kardiovaskulární onemocnění posuzuje.
  • Významu změny životního stylu pro prevenci kardiovaskulárního onemocnění.
  • Léčebným postupům a cílům léčby, které je vhodné zvážit vzhledem k vašemu rizikovému profilu.

 

 

 

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP