Ahdistus ja masennus

Sydänongelma on ahdistava elämäntapahtuma, ja huolestuminen tai avuttomuuden kokemus on normaalia

Useimmat sydänpotilaat saavuttavat emotionaalisen tasapainon uudelleen sopeutuessaan elämään sydänsairauden kanssa. Jatkuvat psykologiset ongelmat voivat häiritä toipumista ja lisätä toistuvien sydänongelmien riskiä. Sydänkuntoutus auttaa lievittämään ahdistusta ja masennusta.


Sydänongelma on ahdistava elämäntapahtuma, johon liittyy usein huolta, avuttomuutta, luottamuksen menetystä omaan kehoon tai surua. Suurin osa sydänpotilaista kokee näitä tunteita, ja ne ovat osa normaalia selviytymisprosessia. Useimmat sydänpotilaat, joskaan eivät kaikki, saavuttavat emotionaalisen tasapainon uudelleen toipumisen aikana sopeutuessaan elämään sydänsairauden kanssa.

Jotkut sydänpotilaat kokevat psykologisia ongelmia, jotka häiritsevät toipumista ja lisäävät siten sydänongelmien uusiutumisen riskiä, jos niihin ei puututa. Apatia, mielenkiinnon menetys aiemmin mielihyvää tuottaneisiin asioihin ja synkät ajatukset haittaavat elintapojen muutoksia. Pelko voi laukaista liikunnan välttelyn, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen elämään ja elämänlaatuun. Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisimpiä reaktioita sydäntapahtuman jälkeen. Masennus on kolme kertaa yleisempää sydänpotilailla kuin väestössä keskimäärin. Jopa 40 % sydänpotilaista kokee vaikeaa ahdistuneisuutta. Potilaat, jotka tuntevat negatiivisia tunteita usein, mutta eivät ilmaise niitä, ovat alttiita henkiselle ahdingolle ja elämänlaadun heikkenemiselle.

Liity oman alueesi sydänkuntoutusohjelmaan ja opettele ehkäisemään tai käsittelemään psykososiaalisia ongelmia.

Sydänkuntoutuksesta vastaa sydänspesialisteista, fysioterapeuteista, sairaanhoitajista, ravitsemusterapeuteista ja psykologeista koostuva tiimi, joka tukee toipumista sekä fyysisesti että henkisesti. Psykologi selvittää oireidesi vakavuuden ja selittää stressin, ahdistuksen ja masennuksen roolin ja vaikutuksen toipumiseesi. Ryhmä- ja yksilötapaamisissa saat vinkkejä stressin hallintaan rentoutumisen kautta ja siihen, miten negatiivisia ajatuksia voidaan ohjata kohti hyödyllisempiä mietteitä. Ahdistukseen ja masennukseen puuttuminen on olennainen osa sydänkuntoutusta. Fysioterapeuttien johtamiin liikuntaharjoituksiin osallistuminen auttaa palauttamaan fyysistä itseluottamusta, vähentää ahdistusta ja kohottaa mielialaa. Monet potilaat saavat näiden istuntojen aikana tukea ja motivaatiota toisilta potilailta. Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että monitieteinen sydänkuntoutus parantaa merkittävästi masennusta ja ahdistusta, vaikuttaa myönteisesti elintapojen muutoksiin ja parantaa elämänlaatua.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP