Lęk i depresja

Problemy z sercem to niepokojące wydarzenie w życiu człowieka, a uczucie lęku lub bezradności jest normalne

Większość pacjentów odzyskuje równowagę emocjonalną w trakcie przystosowywania się do życia z chorobą serca. Utrzymujące się problemy psychologiczne mogą zakłócić powrót do zdrowia i zwiększyć ryzyko nawrotu problemów z sercem. Rehabilitacja kardiologiczna pomaga złagodzić niepokój i depresję.


Problemy z sercem to niepokojące wydarzenie w życiu człowieka, któremu często towarzyszą obawy, bezradność, utrata zaufania do swojego organizmu lub smutek. Reakcje te występują u większości pacjentów z chorobami serca i są częścią normalnego procesu radzenia sobie z tym problemem. Wielu pacjentów, choć nie wszyscy, odzyskuje równowagę emocjonalną podczas powrotu do zdrowia i przystosowywania się do życia z chorobą serca.

U niektórych pacjentów z chorobą serca występują problemy psychologiczne, które, jeśli nie podejmie się próby ich rozwiązania, utrudniają powrót do zdrowia, a tym samym zwiększają ryzyko nawrotu chorób serca. Apatia, utrata zainteresowania lubianymi wcześniej zajęciami i mroczne myśli utrudniają zmianę stylu życia. Strach może spowodować unikanie aktywności fizycznej, co z kolei ma negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i jakości życia. Depresja i lęk to najczęstsze reakcje po incydencie kardiologicznym. Depresja jest trzykrotnie częstsza u pacjentów z chorobą serca niż w populacji ogólnej. Nawet do 40% pacjentów z chorobą serca cierpi na poważne lęki. Pacjenci, którzy często odczuwają negatywne emocje, ale ich nie wyrażają, są podatni na problemy emocjonalne i obniżoną jakość życia.

Dołącz do programu rehabilitacji kardiologicznej w swojej okolicy i dowiedz się, jak unikać lub radzić sobie z problemami psychospołecznymi.

Rehabilitację kardiologiczną przeprowadza zespół złożony z kardiologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, dietetyków i psychologów, którzy zapewniają wsparcie fizyczne i psychiczne niezbędne do optymalnego powrotu do zdrowia. Psycholog wyjaśni ci powagę twoich objawów oraz rolę i wpływ stresu, lęku i depresji w powrocie do zdrowia. Podczas sesji grupowych i indywidualnych otrzymasz wskazówki dotyczące radzenia sobie ze stresem poprzez relaksację i przekierowanie negatywnych myśli na inne, bardziej pomocne. Walka z lękiem i depresją jest integralną częścią rehabilitacji kardiologicznej. Udział w sesjach treningowych prowadzonych przez fizjoterapeutów pomaga odzyskać pewność siebie, zmniejszyć uczucie lęku i poprawić nastrój. Podczas takich sesji wielu pacjentów otrzymuje wsparcie i motywację od innych pacjentów. Międzynarodowe badania pokazują, że multidyscyplinarna rehabilitacja kardiologiczna w znacznym stopniu eliminuje depresję i lęk, korzystnie wpływa na zmiany stylu życia i podnosi jakość życia.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP