Angstgevoelens en depressie

Een hartprobleem is een verontrustende levensgebeurtenis en het is normaal dat u zich angstig of hulpeloos voelt

De meeste hartpatiënten krijgen hun emotionele evenwicht terug terwijl ze zich aanpassen aan het leven met een hartkwaal. Aanhoudende psychologische problemen kunnen het herstel belemmeren en het risico op terugkerende hartproblemen verhogen. Hartrevalidatie helpt angst en depressiviteit te verlichten.


Een hartprobleem is een verontrustende levensgebeurtenis die vaak gepaard gaat met angst, hulpeloosheid, verlies van vertrouwen in het lichaam of verdriet. Deze reacties worden door de meeste hartpatiënten ervaren en maken deel uit van een normaal verwerkingsproces. Veel patiënten, maar niet alle, vinden hun emotionele balans weer terug tijdens herstel en aanpassing aan het leven met een hartaandoening.

Sommige hartpatiënten ervaren psychologische problemen die, als ze niet worden aangepakt, het herstel verhinderen en daardoor het risico op terugkerende hartproblemen verhogen. Apathie, verlies van interesse in eerder aangename activiteiten en sombere gedachten belemmeren veranderingen in levensstijl. Angst kan leiden tot het vermijden van fysieke activiteiten met negatieve gevolgen voor de fysieke gezondheid en kwaliteit van leven. Depressie en angst zijn de meest voorkomende reacties na een hartaanval. Depressie komt drie keer vaker voor bij hartpatiënten dan bij de bevolking in het algemeen. Tot 40% van de hartpatiënten heeft ernstige angst. Patiënten die vaak negatieve emoties voelen, maar deze niet uiten, zijn gevoelig voor emotioneel leed en verminderde kwaliteit van leven.

Doe mee aan een hartrevalidatieprogramma in uw regio en leer hoe u psychosociale problemen kunt voorkomen of aanpakken.

Hartrevalidatie wordt uitgevoerd door een team van cardiologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten en psychologen die fysieke en mentale ondersteuning bieden voor een optimaal herstel. Een psycholoog zal de ernst van uw symptomen verduidelijken en de rol en invloed van stress, spanning en depressie in uw herstel uitleggen. In groeps- en individuele sessies krijgt u tips over het omgaan met stress door middel van ontspanning en het ombuigen van negatieve gedachten naar zinvollere. Het aanpakken van angst en depressie is een integraal onderdeel van hartrevalidatie. Deelname aan trainingssessies onder leiding van fysiotherapeuten helpt het fysieke zelfvertrouwen terug te winnen, vermindert angst en verbetert de stemming. Veel patiënten krijgen tijdens deze sessies steun en motivatie van andere patiënten. Internationaal onderzoek toont aan dat multidisciplinaire hartrevalidatie depressie en angst aanzienlijk verbetert, een gunstig effect heeft op veranderingen in levensstijl en de levenskwaliteit verbetert.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP