Regulamin witryny

Misja tej witryny:

 • Zapewnienie wiarygodnych informacji i praktycznych porad dotyczących chorób układu krążenia i profilaktyki.
 • Zwiększenie wiedzy na temat chorób układu krążenia i promowanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia.

Witrynie są zgodne z Wytycznymi Europejskimi (patrz European Guidelines on CVD Prevention in Clinical Practice).

1. Regulamin witryny

Witryna healthy-heart.org została opracowana pod kierownictwem stowarzyszenia European Association of Preventive Cardiology (EAPC), we współpracy ze stowarzyszeniem Association for Acute CardioVascular Care (ACVC) oraz Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP), które są oddziałami towarzystwa European Society of Cardiology (ESC). ESC umożliwia dostęp do niniejszej witryny oraz korzystanie z niej zgodnie z następującym Regulaminem witryny:

 1. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu w dniu pierwszego skorzystania z witryny.
 2. ESC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, poprzez publikację informacji o takich zmianach online. Kontynuowanie korzystania z witryny po opublikowaniu zmian jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika tego Regulaminu łącznie z wprowadzonymi do niego zmianami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz nieograniczający korzystania z witryny przez osoby trzecie.

2. Wykluczenie odpowiedzialności

 1. ESC nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec użytkownika ani kogokolwiek innego za wszelkie decyzje lub działania podjęte na podstawie informacji zawartych w witrynie lub przekazanych za jej pośrednictwem, ani za wszelkie szkody przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikowe.
 2. Informacje i porady zamieszczone w niniejszej witrynie stanowią uzupełnienie opieki i pomocy udzielanej przez lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej. Wyraźnym ani dorozumianym celem witryny nie jest zastąpienie profesjonalnych porad medycznych ani opieki lekarskiej. Przed rozpoczęciem (lub przerwaniem) leczenia najpierw należy zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia. W związku z powyższym wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej witrynie udostępniono wyłącznie w celach edukacyjnych.
 3. ESC dokłada wszelkich starań, tworząc niniejszą witrynę, nie ma jednak możliwości sprawdzenia wszystkich informacji w celu ustalenia ich prawdziwości, poprawności, rzetelności, kompletności lub powiązania z tematyką witryny. ESC nie ponosi żadnej odpowiedzialności, umownej lub wynikającej z zaniedbania, za szkody, w tym bez ograniczeń, szkody pośrednie bądź wynikowe, bądź utratę zysków, zaistniałe wskutek korzystania z witryny lub w związku z takim korzystaniem lub niemożnością korzystania.
 4. ESC ani jego personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności wobec użytkownika, jako osoby odwiedzającej witrynę, ani żadnej innej osoby lub organizacji, za jakiekolwiek decyzje podjęte lub wprowadzone w życie na podstawie informacji zamieszczonych w witrynie. Użytkownik potwierdza, że ESC, jego personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe) bądź utratę danych lub zysków, nawet jeśli ESC, jego personel lub osoby współpracujące przy tworzeniu witryny zostały poinformowane o możliwości zaistnienia takiej utraty.
 5. ESC nie gwarantuje, że funkcje techniczne zawarte w materiałach zamieszczonych w niniejszej witrynie będą działać bez zakłóceń i nie będą zawierać błędów, ani nie gwarantuje, że ewentualne błędy zostaną skorygowane, ani też że witryna lub serwer, który ją udostępnia, nie zawierają wirusów. Ponadto ESC nie gwarantuje pełnej funkcjonalności, poprawności i rzetelności zamieszczonych materiałów.

3. Ograniczenia wynikające z praw autorskich

 1. Właścicielem witryny healthy-heart.org jest European Society of Cardiology (ESC). Wykorzystywanie do celów komercyjnych, publikacja wszystkich lub wybranych materiałów zamieszczonych w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody ESC jest bezwzględnie zabroniona.
  Dokumenty zamieszczone w niniejszej witrynie można kopiować wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem skopiowania również informacji o prawie autorskim i źródłach tych dokumentów, niewprowadzania zmian oraz skopiowania dokumentu w całości. Niektóre dokumenty i zdjęcia zamieszczono w niniejszej witrynie za zgodą odpowiednich właścicieli praw autorskich (niebędących ESC). Wszystkie prawa do tych dokumentów są zastrzeżone. W celu skopiowania tych dokumentów należy wystąpić o zezwolenie do właścicieli praw autorskich (źródła są wskazane w treści dokumentów/przy zdjęciach).
 2. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie takich materiałów może spowodować zażądanie przez ESC zaprzestania ich zamieszczania/dystrybucji, a także wszczęcie czynności prawnych.
 3. Witryna zawiera łącza do stron administrowanych przez osoby trzecie niezwiązane z ESC. Łącza takie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. ESC nie kontroluje tych stron ani nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Udostępniania przez ESC łączy do tych stron nie należy uznawać za popieranie treści na nich zawartych ani za powiązanie ESC z administratorami tych stron. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę poprawności i kompletności wszelkich informacji zamieszczonych na stronach osób trzecich, a także wartości i integralności wszelkich towarów i usług oferowanych za pośrednictwem takich stron.
  W razie niezaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu należy natychmiast zaprzestać korzystania z niniejszej witryny.
 4. Ochrona danych osobowych

Podczas korzystania przez użytkownika ze stron internetowych mogą być gromadzone dane użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP