Termeni de utilizare

Misiunea acestui site:

 • Furnizarea de informații corecte și sfaturi practice privind bolile cardiovasculare și modalitățile de prevenire a acestora.
 • Îmbunătățirea cunoștințelor despre bolile cardiovasculare și promovarea beneficiilor unui stil de viață sănătos.

Toate recomandările de pe acest site sunt în conformitate cu Ghidurile europene (consultați Ghidul European de Prevenție a BCV în practica clinică aici).

1.Condiții de utilizare

Site-ul web healthy-heart.org a fost dezvoltat sub conducerea Asociației Europene de Cardiologie Preventivă (EAPC), în colaborare cu Asociația de Îngrijire Cardiovasculară Acută (ACVC) și Consiliul pentru Asistență Cardiovasculară și Profesii Înrudite (ACNAP), care sunt ramuri ale Societății Europene de Cardiologie (ESC). Accesul la acest site web și utilizarea acestuia sunt asigurate de ESC, sub rezerva următoarelor condiții de utilizare:

 1. Utilizarea a acestui site web constituie acceptarea de către dvs. a acestor termeni de utilizare de la data primei utilizări a site-ului.
 2. ESC își rezervă dreptul de a modifica acești termeni de utilizare în orice moment prin postarea de modificări online. Utilizarea în continuare a acestui site web după postarea modificărilor constituie acceptarea acestui acord, după cum a fost modificat.
 3. Sunteți de acord să utilizați acest site numai în scopuri legale și într-o manieră care să nu încalce drepturile sau să restricționeze, și să nu împiedice utilizarea site-ului de către orice terță parte.

2. Declinarea responsabilității

 1. În nicio situație ESC nu va fi răspunzătoare față de utilizatori sau față de oricine altcineva pentru vreo decizie luată sau acțiune realizată în baza informațiilor conținute sau furnizate prin utilizarea acestui site și nici pentru orice daune incidentale, indirecte, speciale sau conexe.
 2. Informațiile conținute pe acest site web sunt destinate să completeze asitența și îngrijirea oferite de profesioniști medicali calificați. Acest site nu este destinat sau sugerat a fi un substitut pentru sfaturi medicale profesionale sau îngrijire medicală. Înainte de a începe (sau de a întrerupe) orice formă de tratament medical, solicitați întotdeauna sfatul unui profesionist din domeniul medical. În acest scop, toate informațiile conținute în site-ul web sunt furnizate exclusiv în scopuri educaționale.
 3. În timp ce ESC a luat toate măsurile de precauție la alcătuirea acestui site web, nu poate cerceta toate informațiile pentru a determina veridicitatea, acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau relevanța acestora. ESC nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte sau conexe sau orice daune sau pierderi de profit care decurg din utilizarea sau în legătură cu o astfel de utilizare sau întrerupere a utilizării site-ului, indiferent dacă este vorba de contract sau de neglijență.
 4. În niciun caz, ESC sau orice personal afiliat sau colaboratori ai site-ului web nu vor fi răspunzători față de dvs., în calitate de vizitator al site-ului sau față de orice alte persoane sau organisme, pentru orice decizie luată sau acționată ca urmare a încrederii în informațiile conținute pe site-ul web. Sunteți de acord că nici ESC, nici personalul afiliat sau colaboratorii site-ului web nu vor fi responsabili pentru niciun fel de daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau conexe) sau pierderi de date sau pierderi de profit, chiar dacă ESC sau orice personal afiliat sau colaboratori ai site-ului web a fost informat cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi.
 5. ESC nu garantează că funcțiile tehnice conținute în materialul conținut în acest site web vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site web sau serverul care îl pune la dispoziție nu conțin viruși sau bug-uri sau reprezintă funcționalitatea, acuratețea și fiabilitatea completă a materialelor.

3. Restricții privind drepturile de autor

 1. Site-ul web healthy-heart.org este deținut de Societatea Europeană de Cardiologie (ESC). Utilizarea comercială sau publicarea tuturor sau a oricărui element afișat este strict interzisă fără autorizarea prealabilă scrisă din partea ESC.
  Documentele de pe acest site web pot fi copiate pentru uz personal, necomercial, numai cu condiția ca drepturile de autor și indicarea sursei să fie, de asemenea, copiate, să nu se facă modificări și documentul să fie copiat în întregime. Cu toate acestea, unele documente și fotografii au fost publicate pe acest site web cu permisiunea celor ce dețin drepturile de autor (care nu sunt ESC). Toate drepturile sunt rezervate asupra acestor documente iar permisiunea de copiere a acestora trebuie solicitată de la deținătorii drepturilor de autor (sursele sunt indicate în aceste documente/fotografii).
 2. Orice utilizare neaprobată poate duce la luarea de măsuri de către ESC pentru a solicita eliminarea afișajului/distribuției materialelor în cauză și posibile acțiuni în justiție.
 3. Site-ul web conține linkuri către site-uri web operate de alte părți decât ESC. Astfel de linkuri sunt furnizate numai pentru confortul utilizatorului. ESC nu controlează aceste site-uri și nu este responsabilă pentru conținutul lor. Includerea de către ESC a linkurilor către astfel de site-uri web nu implică nicio aprobare a materialelor de pe aceste site-uri web sau orice asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul este singurul responsabil pentru evaluarea acurateței și exhaustivității oricăror informații conținute pe site-urile web ale terților, precum și a valorii și integrității oricăror bunuri și servicii oferite de astfel de site-uri web.
  În cazul în care acești Termeni de utilizare nu sunt acceptați în totalitate, utilizarea acestui site trebuie să înceteze imediat.
 4. Protecția datelor

Informațiile utilizatorului pot fi colectate atunci când utilizează site-urile web. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră privind confidențialitatea.

Data ultimei actualizări: iulie 2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP