Käyttöehdot

Tämän sivuston tarkoitus:

 • Luotettavan tiedon ja käytännön neuvojen antaminen sydän- ja verisuonitaudeista ja niiden ehkäisemisestä.
 • Sydän- ja verisuonitauteja koskevan tiedon parantaminen ja terveellisten elintapojen hyötyjen edistäminen.

Kaikki tämän sivuston suositukset on esitetty eurooppalaisten suositusten mukaisesti (katso sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä kliinisissä käytännöissä koskevat eurooppalaiset suositukset täältä).

1. Käyttöehdot

Healthy-heart.org-verkkosivusto on luotu European Association of Preventive Cardiologyn johdolla yhteistyössä Association for Acute CardioVascular Care (ACVC) -yhdistyksen ja Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professionals (ACNAP) -yhdistyksen kanssa, jotka ovat European Society of Cardiologyn (ESC) jäseniä. ESC tarjoaa pääsyn tälle verkkosivustolle sekä sen käytön seuraavien käyttöehtojen mukaisesti:

 1. Jos käytät tätä verkkosivustoa, hyväksyt nämä käyttöehdot siitä päivästä alkaen, jona käytät sivustoa ensimmäisen kerran.
 2. ESC pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutokset verkossa. Jos jatkat tämän sivuston käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen, hyväksyt tämän sopimuksen muutoksineen.
 3. Suostut siihen, että käytät tätä verkkosivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja tavalla, joka ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai rajoita tai estä heitä käyttämästä sivustoa ja nauttimasta siitä.

2. Vastuuvapauslauseke

 1. ESC ei ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjälle tai kenellekään muulle mistään päätöksistä tai toimista, joita tehtäessä on luotettu tällä verkkosivulla oleviin tai sen kautta välitettyihin tietoihin, tai mistään niistä aiheutuvista satunnaisista, epäsuorista, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista.
 2. Tällä verkkosivustolla olevien tietojen on tarkoitus täydentää pätevien lääketieteen ammattilaisten antamaa tukea ja hoitoa. Tämän verkkosivuston ei ole tarkoitus korvata ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa tai sairaanhoitoa, eikä tällaista tarkoitusta anneta ymmärtää olevan olemassa. Ennen minkään lääkehoidon aloittamista (tai lopettamista) on aina kysyttävä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta. Tätä varten kaikki verkkosivustolla olevat tiedot annetaan yksinomaan opetustarkoituksiin.
 3. Vaikka ESC on tehnyt kaikki varotoimet verkkosivustoa laatiessaan, se ei voi tarkastaa kaikkia tietoja niiden paikkansapitävyyden, tarkkuuden, luotettavuuden, täydellisyyden tai merkityksellisyyden määrittämiseksi. ESC ei missään tapauksessa ota mitään vastuuta mistään vahingoista, mukaan lukien epäsuorat ja seuraamukselliset vahingot, tai mistään vahingoista tai tulonmenetyksistä, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä tai liittyvät sivuston käyttöön, joko sopimuksen mukaisesti tai huolimattomuudesta johtuen, näihin kuitenkaan rajoittumatta.
 4. ESC tai siihen liittyvä henkilöstö tai verkkosivuston tekijät eivät ole missään tapauksessa vastuuvelvollisia sinulle verkkosivuston kävijänä tai kenellekään muulle henkilölle tai taholle mistään päätöksistä tai toimista, joita tehtäessä on luotettu tämän verkkosivuston sisältämiin tietoihin. Ymmärrät, että ESC tai siihen liittyvä henkilöstö tai verkkosivuston tekijät eivät ole vastuussa mistään vahingoista (suorat, epäsuorat, satunnaiset, erityiset tai seuraamukselliset vahingot näihin rajoittumatta) tai tietojen tai tulojen menetyksistä edes silloin, kun ESC:tä tai siihen liittyvää henkilöstöä tai verkkosivuston tekijöitä on ohjeistettu tällaisten menetysten mahdollisuudesta.
 5. ESC ei takaa, että tämän verkkosivuston sisältämän aineiston tekniset toiminnot toimivat häiriöttömästi tai virheettömästi, että virheet tullaan korjaamaan, tai että tämä verkkosivusto tai sen saatavuuden takaava palvelin ovat vapaita viruksista tai virheistä tai edustavat aineiston täyttä toiminnallisuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta.

3. Tekijänoikeusrajoitukset

 1. Healthy-heart.org-sivuston omistaa European Society of Cardiology (ESC). Sillä näytetyn sisällön kaupallinen käyttö ja julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman ESC:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
  Tällä sivustolla olevia asiakirjoja voidaan kopioida henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön vain sillä ehdolla, että tekijänoikeudet ja lähdemaininnat kopioidaan myös, aineistoon ei tehdä muutoksia ja että asiakirjat kopioidaan kokonaisina. Jotkin asiakirjat ja valokuvat on kuitenkin julkaistu tällä verkkosivustolla niiden tekijänoikeuksien haltijoiden luvalla (eli ESC ei ole tekijänoikeuden haltija). Kaikki näiden asiakirjojen oikeudet pidätetään, ja lupaa niiden julkaisuun tulee pyytää tekijänoikeuksien haltijoilta (lähteet on mainittu asiakirjoissa/valokuvissa).
 2. Luvaton käyttö voi johtaa siihen, että ESC:n on ryhdyttävä toimiin vaatiakseen kyseisen materiaalin poistamista näkyviltä/jakelusta sekä mahdollisiin oikeustoimiin.
 3. Verkkosivustolla on linkkejä muiden tahojen kuin ESC:n ylläpitämille verkkosivustoille. Tällaiset linkit tarjotaan vain käyttäjän avuksi. ESC ei hallinnoi näitä verkkosivustoja tai vastaa niiden sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ESC:n taholta ei tarkoita, että kyseisten verkkosivustojen sisältö hyväksyttäisiin, tai että ESC:llä olisi yhteyksiä niiden ylläpitäjiin. On käyttäjän yksinomaisella vastuulla arvioida kolmansien osapuolten sivustoilla olevien tietojen tarkkuus ja täydellisyys sekä kyseisten verkkosivustojen tarjoamien tavaroiden ja palveluiden arvo ja laatu.
  Jos näitä käyttöehtoja ei hyväksytä kokonaisuudessaan, tämän sivuston käyttö on lopetettava välittömästi.
 4. Tietosuoja

Käyttäjätietoja saatetaan kerätä, kun käyttäjä käyttää verkkosivustoja. Lisätietoja löytyy tietosuojakäytännöstämme.

Viimeisin päivitys: heinäkuu 2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP