Czynniki ryzyka drugiego zawału serca

Osoby po zawale serca są narażone na zwiększone ryzyko kolejnego zawału

Osoby po zawale serca są narażone na wyższe ryzyko kolejnego zawału. Poznaj swoje czynniki ryzyka i prowadź zdrowy tryb życia, aby uniknąć drugiego zawału.


Być może zastosowano u ciebie zabieg i leki przywracające dopływ krwi i tlenu do mięśnia sercowego. Nawet jeśli spowodowało to ustąpienie objawów, uszkodzone naczynie krwionośne może ponownie ulec zwężeniu lub zablokowaniu. Ponadto te same czynniki, które doprowadziły do pierwszego zawału, mogą już uszkadzać inne naczynia krwionośne w organizmie. Jeśli są to naczynia krwionośne zaopatrujące serce, może dojść do kolejnego zawału. Jeśli zaopatrują mózg, może dojść do udaru mózgu. Zablokowane naczynia krwionośne w nogach mogą powodować choroby tętnic obwodowych.

Nie wszystkich dotyczy takie samo ryzyko drugiego zawału serca lub innego incydentu sercowo-naczyniowego. Zależy ono od wielu czynników. Na niektóre z nich można wpłynąć, na inne nie. Najważniejsze czynniki ryzyka to:

Czynniki ryzyka, których nie można zmienić:

  • Wiek
  • Płeć
  • Liczba i rodzaj wcześniejszych incydentów sercowo-naczyniowych
  • Pozostała wydajność pompowania serca
  • Występowanie migotania przedsionków (forma zaburzenia rytmu serca)
  • Zaburzenia czynności nerek

Czynniki ryzyka, na które można wpłynąć:

Identyfikacja czynników ryzyka ma decydujący wpływ na zmianę zachowań oraz leki potrzebne do zapobiegania nowym incydentom sercowo-naczyniowym. Ponadto czynniki te można połączyć, aby oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w ciągu następnych 10 lat (patrz „Wynik oceny ryzyka SMART”). Taka prognoza pomoże lekarzowi zdecydować, czy konieczne jest standardowe, czy bardziej intensywne leczenie profilaktyczne. Niezależnie od poziomu ryzyka kluczowe znaczenie dla zapobiegania drugiemu zawałowi serca ma zdrowy tryb życia.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP