Werkhervatting na een hartaanval

De meeste mensen kunnen na een hartaanval weer aan het werk

U kunt een maand na een acuut myocardinfarct weer aan het werk als er tijdens de ziekenhuisopname of revalidatie geen complicaties zijn opgetreden. Terugkeren naar het werk na een hartaanval is een belangrijke indicator van herstel. Jongere vrouwen nemen vaker ontslag dan mannen van dezelfde leeftijd, wat wijst op een slechter herstel.

Hoe lang u niet werkt, moet door uw cardioloog worden bepaald op basis van verschillende factoren. Deze bestaan onder andere uit: de duur tussen het begin van pijn op de borst en het inbrengen van een stent (buis om de geblokkeerde slagader te openen), de locatie van de hartaanval, het pompvermogen van het hart, of er andere smalle kransslagaders moeten worden verwijd of een niet-doorgankelijke vernauwing hebben, stabiliteit van het hartritme, duur van het ziekenhuisverblijf, complicaties in het ziekenhuis, psychologische beoordeling en deelname aan hartrevalidatie. Er moet ook rekening worden gehouden met het soort werk (lichamelijk arbeid versus kantoorwerk).

Het is van cruciaal belang na ontslag uit het ziekenhuis een uitgebreid hartrevalidatieprogramma te volgen om de functionele capaciteit te herstellen en een op maat gemaakt voorschrift voor lichaamsbeweging te krijgen. De meeste programma’s duren drie tot zes weken.

Voor banen die een lage of matige fysieke inspanning vereisen, is het de regel om binnen een maand weer aan het werk te gaan als de pompfunctie van het hart normaal is en er geen complicaties waren tijdens ziekenhuisopname of revalidatie.

Patiënten met fysiek zwaar werk moeten na een maand een maximale stresstest ondergaan. Als er geen beperkte bloedstroom (ischemie) of symptomen zijn, kan de patiënt weer aan het werk.

Een gouden regel is om zware lichamelijke inspanning te vermijden tijdens de eerste maand na een hartaanval. Het is net zo belangrijk om fysiek actief te blijven om het herstel en de kwaliteit van leven te verbeteren. Langdurig ziekteverlof is meestal niet gunstig en lichte tot matige lichaamsbeweging na het ontslag uit het ziekenhuis wordt aangemoedigd.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP