Powrót do pracy po zawale serca

Większość osób po zawale może wrócić do pracy

Możesz wrócić do pracy miesiąc po ostrym zawale mięśnia sercowego, jeśli podczas hospitalizacji lub rehabilitacji nie wystąpiły żadne powikłania. Powrót do pracy po zawale serca jest ważną oznaką powrotu do zdrowia. Młodsze kobiety częściej rezygnują z pracy niż mężczyźni w podobnym wieku, co świadczy o gorszym powrocie do zdrowia.

O czasie okresie zwolnienia chorobowego powinien zadecydować kardiolog w oparciu o kilka kwestii. Należy do nich czas między wystąpieniem bólu w klatce piersiowej a wszczepieniem stentu (rurki udrażniającej zablokowaną tętnicę), umiejscowienie zawału, wydajność pompowania serca, występowanie innych zwężeń tętnic wieńcowych, które muszą zostać udrożnione lub w których zwężenie jest niedostępne, stabilność rytmu serca, czas pobytu w szpitalu, powikłania w szpitalu i udział w rehabilitacji kardiologicznej. Trzeba również wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy (fizyczna lub biurowa).

Po wypisaniu ze szpitala niezwykle ważne jest, aby przestrzegać kompleksowego programu rehabilitacji kardiologicznej w celu odzyskania sprawności funkcjonalnej oraz otrzymać indywidualny zestaw ćwiczeń. Większość programów trwa od trzech do sześciu tygodni.

W przypadku pracy wymagającej niewielkiego lub umiarkowanego wysiłku fizycznego ogólna zasada mówi, że można wrócić do pracy w ciągu miesiąca, pod warunkiem, że wydajność pompowania serca jest zgodna z normą i podczas hospitalizacji lub rehabilitacji nie wystąpiły żadne powikłania.

Pacjenci, których praca jest wymagająca fizycznie, po upływie miesiąca powinni poddać się badaniu wysiłkowemu. Jeśli nie występuje ograniczenie przepływu krwi (niedokrwienie) lub inne objawy, pacjent może wrócić do pracy.

Generalną zasadą jest unikanie dużego wysiłku fizycznego w pierwszym miesiącu po zawale serca. Równie ważne jest utrzymywanie aktywności fizycznej dla lepszej regeneracji i jakości życia. Dłuższe zwolnienie chorobowe zazwyczaj nie jest korzystne i pacjentów zachęca się do lekkiej lub umiarkowanej aktywności fizycznej po wypisaniu ze szpitala.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP