Promowanie zdrowego trybu życia

Jak sprawić, aby zdrowy wybór był łatwym wyborem

Rządy i organizacje pozarządowe mogą ułatwić obywatelom wybór zdrowego stylu życia. Prawodawstwo, podatki, ograniczenia marketingowe i dobrze zaprojektowane otoczenie zachęcają ludzi do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, rzucenia palenia lub nierozpoczynania palenia oraz do ograniczania spożycia alkoholu.

W skali międzynarodowej, krajowej i lokalnej istnieją instytucje rządowe i organizacje pozarządowe zajmujące się promowaniem zdrowego stylu życia i umożliwianiem zmian. Należą do nich Światowa Organizacja Zdrowia, Unia Europejska, rządy krajowe i samorządy lokalne, służba zdrowia, fundacje na rzecz serca, organizacje konsumenckie i organizacje pacjentów.

Szkoły powinny tworzyć aktywne i zdrowe środowisko dla uczniów, jednocześnie edukując i stymulując ich do przyjęcia i kontynuowania zdrowego stylu życia. Tak samo miejsca pracy powinny zachęcać do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, a zniechęcać do palenia. Urbaniści projektujący przestrzeń miejską mogą ułatwić ludziom chodzenie pieszo lub jazdę rowerem do szkoły lub pracy.

Dieta

Ograniczenie zawartości tłuszczu, cukru i soli w przetworzonej żywności jest skutecznym sposobem na poprawę odżywiania, czasami nawet niezauważalną dla konsumentów. Niektóre kraje wprowadziły zakaz stosowania w żywności tłuszczów trans. Wiele krajów współpracuje z przemysłem spożywczym w celu obniżenia ilości soli i cukru. Na nawyki wpływają również ceny, a opodatkowanie niezdrowej żywności (na przykład podatek od zawartości tłuszczu lub cukru) lub subsydiowanie zdrowych opcji może spowodować zmiany nawyków żywieniowych. Kampanie informacyjne uświadamiające konsumentom, jaka żywność jest zdrowa, i przejrzyste etykiety na produktach spożywczych mogą pomóc ludziom w zakupie pożywnych produktów.

Aktywność fizyczna

Środowisko może zachęcać do aktywności fizycznej. Lepsza widoczność schodów jest dla ludzi bodźcem do korzystania z nich zamiast windy. Promowanie chodzenia pieszo lub jazdy rowerem nawet na krótkich dystansach pomaga włączyć aktywność fizyczną do codziennych nawyków. Świadomość znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia powinna zaczynać się we wczesnym dzieciństwie. W miejscach pracy mogą być oferowane centra fitness, biurka umożliwiające pracę na stojąco lub krzesła rowerowe.

Palenie

Wszystkie rodzaje produktów tytoniowych, a także bierne palenie zwiększają ryzyko chorób układu krążenia. Potężnym narzędziem zapobiegania paleniu tytoniu i ograniczania są rozwiązania legislacyjne. Do stosowanych środków należą zakazy palenia, wysokie podatki, ograniczenie reklamy i stosowanie jednolitych opakowań. Kampanie w środkach masowego przekazu zwiększyły świadomość szkodliwych skutków palenia. Szczególnie ważne jest powstrzymanie nastolatków i młodzieży od palenia tytoniu.

Nadużywanie alkoholu

Nadmierne spożycie alkoholu zwiększa ryzyko występowania chorób układu krążenia. Rozwiązania legislacyjne mogą skutecznie zapobiegać szkodliwemu spożywaniu alkoholu poprzez różne przepisy: na przykład minimalny wiek umożliwiający zakup lub podanie alkoholu, przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, podatki oraz zakaz reklamy, promocji i sponsorowania imprez. Korzystne działanie mają również przepisy dotyczące spożycia alkoholu w miejscach pracy i szkołach.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP