Een gezonde levensstijl stimuleren

Maak van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze

Overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's) kunnen het voor mensen gemakkelijker maken om een gezonde levensstijl te kiezen. Wetgeving, belastingen, marketingbeperkingen en goed ontworpen bebouwde omgevingen moedigen burgers aan fysiek actief te zijn, gezond te eten, te stoppen of nooit te beginnen met roken en alcoholgebruik te beperken.

Op internationaal, nationaal en lokaal niveau zijn regeringen en niet-gouvernementele organisaties betrokken bij en verantwoordelijk voor het bevorderen en mogelijk maken van veranderingen in een gezonde levensstijl. Dit zijn onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Unie, nationale en lokale overheden, gezondheidsautoriteiten, hartstichtingen, consumentenorganisaties en patiëntenorganisaties.

Scholen moeten een actieve en gezonde omgeving creëren voor leerlingen en hen tegelijkertijd voorlichten over een gezonde leefstijl en het behoud daarvan stimuleren. Ook moeten op werkplekken lichaamsbeweging en gezond eten worden aangemoedigd en roken ontmoedigd. Stedenbouwkundigen kunnen het voor mensen gemakkelijker maken om te lopen of te fietsen naar school of werk.

Eetpatroon

Beperking van het vet-, suiker- en zoutgehalte van bewerkte levensmiddelen is een effectieve manier om voedsel te verbeteren, soms zonder dat de gebruikers het merken. Sommige landen hebben transvetten in levensmiddelen verboden. Veel landen werken samen met de voedselindustrie om het zout- en suikergehalte te verlagen. Prijzen beïnvloeden ook het gedrag en het belasten van ongezonde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld een vet- of suikerbelasting) of het subsidiëren van gezonde opties kan leiden tot veranderingen in voedingsgewoonten. Consumentenbewustmakingscampagnes over gezond voedsel en duidelijke voedseletiketten kunnen mensen helpen voedzaam voedsel te kopen.

Fysieke activiteit

De bebouwde omgeving kan fysieke activiteit stimuleren. Betere zichtbaarheid van trappen stimuleert mensen om deze te nemen in plaats van de lift. Het bevorderen van lopen of fietsen, zelfs voor korte afstanden, helpt lichaamsbeweging in een dagelijkse routine op te nemen. Bewustwording over het belang van lichaamsbeweging voor de gezondheid moet in de vroege kindertijd beginnen. Op de werkplekken kunnen fitnessruimtes, bureaus waar werknemers staand kunnen werken of fietsstoelen worden aangeboden.

Roken

Alle vormen van roken en passief roken verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Wetgeving is een krachtig instrument om roken te voorkomen en terug te dringen. Tot de maatregelen behoren rookverboden, hoge belastingen, beperkte reclame en het gebruik van blanco verpakkingen. Massamediacampagnes hebben het bewustzijn over de schadelijke effecten van roken vergroot. Het is vooral belangrijk om te voorkomen dat tieners en jongeren met roken beginnen.

Drankmisbruik

Overmatig alcoholgebruik verhoogt het cardiovasculaire risico. Wetgeving is effectief voor het voorkomen van schadelijk gebruik van alcohol door middel van verschillende regelgeving: bijvoorbeeld een minimumleeftijd om alcohol te kopen of geserveerd te krijgen, wetten op rijden onder invloed, belastingen en het verbieden van reclame, promotie en sponsoring van evenementen. Regelgeving over alcohol op het werk en scholen zijn ook gunstig.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP