Terveellisten elintapojen edistäminen

Näin terveellisen valinnan tekeminen on helppoa

Hallitukset ja kansalaisjärjestöt voivat helpottaa terveellisiä elintapoja koskevien valintojen tekemistä. Lainsäädäntö, verot, markkinointirajoitukset ja hyvin suunnitellut rakennetut ympäristöt kannustavat kansalaisia liikkumaan, syömään terveellisesti, lopettamaan tupakoinnin tai olemaan aloittamatta tupakointia sekä rajoittamaan alkoholinkäyttöä.

Kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla on hallituksia ja kansalaisjärjestöjä, jotka ovat huolissaan ja vastuussa terveellisten elintapojen muutosten edistämisestä ja mahdollistamisesta. Näitä ovat Maailman terveysjärjestö, Euroopan unioni, kansalliset hallitukset ja paikallishallinnot, terveysviranomaiset, sydänsäätiöt, kuluttajajärjestöt ja potilasjärjestöt.

Koulujen tulisi luoda aktiivinen ja terve ympäristö opiskelijoille ja samalla kouluttaa ja kannustaa heitä omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elintapoja. Samoin työpaikoilla olisi kannustettava liikuntaan ja terveelliseen ruokavalioon sekä tupakoinnin lopettamiseen. Kaupunkisuunnittelijat voivat helpottaa ihmisten kulkemista kouluun tai töihin kävellen tai polkupyörällä.

Ruokavalio

Jalostettujen elintarvikkeiden rasva-, sokeri- ja suolapitoisuuden rajoittaminen on tehokas tapa parantaa ihmisten syömistä, joskus jopa huomaamatta. Jotkin maat ovat kieltäneet transrasvojen käytön elintarvikkeissa. Monet maat tekevät yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa suola- ja sokeripitoisuuksien alentamiseksi. Hinnoittelu vaikuttaa myös käyttäytymiseen, ja epäterveellisten elintarvikkeiden verottaminen (esimerkiksi rasva- tai sokerivero) tai terveellisten vaihtoehtojen tukeminen voivat muuttaa ruokailutottumuksia. Terveellisiä elintarvikkeita koskevat kuluttajavalistuskampanjat ja selkeät tuoteselosteet voivat auttaa ihmisiä ostamaan ravitsevia elintarvikkeita.

Liikunta

Rakennettu ympäristö voi kannustaa liikuntaan. Portaiden parempi näkyvyys kannustaa ihmisiä käyttämään niitä hissin sijaan. Kävelyn tai polkupyöräilyn edistäminen lyhyilläkin matkoilla auttaa sisällyttämään liikunnan päivittäiseen rutiiniin. Tietoisuuden lisääminen liikunnan merkityksestä terveydelle olisi aloitettava varhaislapsuudessa. Työpaikoilla voi olla kuntokeskuksia, työpöytiä, joiden avulla työntekijät voivat työskennellä seisaaltaan, tai polkupyörätuoleja.

Tupakointi

Kaikenlainen tupakointi ja passiivinen tupakointi lisäävät sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lainsäädäntö on tehokas väline tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat tupakointikiellot, korkeat verot, rajoitettu mainonta ja huomaamattomien pakkausten käyttö. Joukkotiedotusvälineet ovat lisänneet tietoisuutta tupakoinnin haitallisista vaikutuksista. Erityisen tärkeää on estää teini-ikäisiä ja nuoria aloittamasta tupakointia.

Alkoholi

Liiallinen alkoholinkäyttö lisää sydän- ja verisuoniongelmien riskiä. Lainsäädäntö on tehokas keino haitallisen alkoholinkäytön estämiseen: asetuksilla voidaan säätää esimerkiksi vähimmäisikä alkoholin ostamiselle tai tarjoilulle, rattijuopumusta koskevia rangaistuksia, veroja sekä mainonnan, myynninedistämisen ja sponsoroinnin kieltoja. Myös työpaikkojen ja koulujen alkoholisäännökset ovat hyödyllisiä.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP