Stress en slaap

Dagelijkse stress en slaapgebrek beïnvloeden de cardiovasculaire gezondheid

Stress en slaap zijn nauw met elkaar verweven. Gebrek aan slaap kan vermoeidheid, humeurigheid en overmatige slaperigheid overdag veroorzaken. Mensen die zich gestrest voelen, hebben meer kans op slaapstoornissen zoals slapeloosheid of verstoorde slaap. Chronische stress en onvoldoende slaap kunnen samen een hyperactief zenuwstelsel veroorzaken, wat leidt tot een stijging van de bloeddruk en hartslag. Dit wordt op de lange termijn in verband gebracht met hartziekten. Chronische stress is een bekende risicofactor voor hartaandoeningen.

Het verminderen van stress en het krijgen van voldoende goede kwaliteit slaap kan de levenskwaliteit verbeteren en een eerste hartaanval en herhaling ervan voorkomen.

Onze reacties op psychische stress veroorzaken fysieke veranderingen in het lichaam. Emotionele stress kan leiden tot een stijging van de hartslag (snelheid waarmee het hart het bloed pompt), bloeddruk en ademhaling, doordat het zenuwstelsel overbelast raakt.

Hoewel dit een normale reactie is, kan aanhoudende stress als gevolg van ongezonde levensstijlgewoonten , werkgerelateerde problemen of familieproblemen een chronische trigger zijn voor het zenuwstelsel en het risico op hart- en vaatziekten verhogen. Het effect van stress wordt versterkt als het leidt tot onvoldoende of slechte kwaliteit van de slaap.

Aardbevingen illustreren de impact van stress. De aardbeving van 1995 in Kobe, Japan, leidde tot een verdrievoudiging van het aantal hartaanvallen bij mensen die dicht bij het epicentrum woonden.

Slaap en stress zijn nauw met elkaar verbonden. Gebrek aan slaap veroorzaakt vaak vermoeidheid, humeurigheid, veranderingen in de voedselinname en overmatige slaperigheid overdag. Mensen die zich gestrest voelen, hebben meer kans op slaapstoornissen zoals slapeloosheid of verstoorde slaap. Dit is zorgwekkend gezien het feit dat de hoeveelheid tijd die aan slaap wordt besteed geleidelijk is afgenomen. Veel mensen slapen minder door langere werktijden en meer tijd op smartphones.

Stress verandert het metabolisme van het lichaam en hangt samen met gewichtstoename. Overgewicht vergroot de kans op slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, zoals obstructieve slaapapneu, die leiden tot slaperigheid overdag en een hoger cardiovasculair risico.

De optimale hoeveelheid slaap is zeven tot acht uur per nacht. Minder dan zes of meer dan tien uur per nacht worden in verband gebracht met een grotere kans op een hartaanval en beroerte. Het krijgen van de juiste hoeveelheid slaap en het behandelen van slaapstoornissen zoals slaapapneu en slapeloosheid kan bescherming bieden tegen hoge bloeddruk en andere cardiovasculaire problemen.

Het verminderen van stress en het verkrijgen van voldoende slaap van goede kwaliteit kan het cardiovasculaire risico verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren.

Raadpleeg uw arts als u chronische stress ervaart, vooral als u ook niet goed slaapt. Psychosociale therapieën, die psychologische en sociale aspecten omvatten, verbeteren de slaap en de kwaliteit van leven en beschermen tegen eerste en volgende hartaanvallen.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP