Stres i sen

Codzienny stres i brak snu wpływają na zdrowie układu krążenia

Stres i sen są ze sobą mocno powiązane. Brak snu może powodować zmęczenie, zły nastrój i nadmierną senność w ciągu dnia. Osoby zestresowane są bardziej podatne na zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub przerywany sen. Przewlekły stres połączony z niewystarczającą ilością snu może powodować nadpobudliwość układu nerwowego, prowadząc do gwałtownych wzrostów ciśnienia krwi i tętna, które w dłuższej perspektywie wiążą się z chorobami serca. Przewlekły stres jest znanym czynnikiem ryzyka chorób serca.

Zmniejszenie stresu i zapewnienie sobie dostatecznego snu o odpowiedniej jakości może poprawić jakość życia oraz zapobiec pierwszemu i kolejnym zawałom serca.

Nasze reakcje na stres wywołują fizyczne zmiany w organizmie. Stres emocjonalny może prowadzić do podwyższenia tętna (szybkości, z jaką serce pompuje krew), ciśnienia krwi i częstotliwości oddychania w wyniku przeciążenia układu nerwowego.

Chociaż jest to normalna reakcja, ciągły stres spowodowany niezdrowym stylem życia , problemami w pracy lub problemami rodzinnymi, może chronicznie prowokować reakcje układu nerwowego i zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. Oddziaływanie stresu jest potęgowane, jeśli prowadzi on do niedostatecznej ilości snu lub jego złej jakości.

Dobrym sposobem zobrazowania wpływu stresu są trzęsienia ziemi. Trzęsienie ziemi w Kobe, w Japonii w 1995 roku spowodowało trzykrotny wzrost liczby zawałów serca u osób mieszkających w pobliżu epicentrum.

Sen i stres są ze sobą ściśle powiązane. Brak snu może powodować zmęczenie, zły nastrój, zmiany w przyjmowaniu pokarmu i nadmierną senność w ciągu dnia. Osoby zestresowane są bardziej podatne na zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub przerywany sen. Jest to niepokojące, ponieważ stopniowo coraz mniej czasu przeznaczane jest na sen. Wiele osób śpi mniej z powodu dłuższych godzin pracy i spędzania większej ilości czasu ze smartfonem.

Stres zmienia metabolizm organizmu i wiąże się z tyciem. Nadwaga zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń oddychania związanych ze snem, takich jak obturacyjny bezdech senny, połączonych z uczuciem senności w ciągu dnia i większym ryzykiem chorób układu krążenia.

Optymalna ilość snu to siedem do ośmiu godzin na dobę. Mniej niż sześć lub więcej niż dziesięć godzin snu w nocy wiąże się z większym prawdopodobieństwem zawału serca i udaru mózgu. Odpowiednia ilość snu i leczenie zaburzeń snu, takich jak bezdech senny i bezsenność, mogą chronić przed nadciśnieniem tętniczym i innymi problemami sercowo-naczyniowymi.

Zmniejszenie stresu i odpowiednia jakość snu mogą zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia i poprawić jakość życia.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli jesteś chronicznie zestresowany, zwłaszcza jeśli masz problemy ze snem. Terapie psychospołeczne, które obejmują aspekty psychologiczne i społeczne, poprawiają sen i jakość życia oraz chronią przed pierwszym i kolejnym zawałem serca.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP