Autorijden na een hartaanval

Praat met uw cardioloog over wanneer u weer achter het stuur kunt plaatsnemen

Afhankelijk van het soort interventie kan het autorijden na een myocardinfarct binnen een week tot een maand worden hervat.


Autorijden kan stressvol zijn en kan een extra risicofactor voor hartaandoeningen zijn. Uw cardioloog zal beslissen wanneer u weer kunt rijden op basis van verschillende factoren. Deze bestaan onder andere uit: de duur tussen het begin van pijn op de borst en de ingreep, de locatie van het myocardinfarct, het pompvermogen van het hart, de uitgevoerde procedure voor het herstel van de bloedstroom naar vernauwde bloedvaten en de mate van herstel, of er andere smalle kransslagaders zijn die ofwel moeten worden verwijd of een ontoegankelijke vernauwing hebben, stabiliteit van het hartritme, de duur van de ziekenhuisopname, complicaties in het ziekenhuis en deelname aan hartrevalidatie.

Aanbevelingen wanneer u weer achter het stuur kunt gaan zitten variëren. De wachttijd is in ieder geval:

  • Ten minste vier weken als u een coronaire bypassoperatie heeft ondergaan (drie maanden voor beroepschauffeurs, die eerst een stresstest moeten afleggen).
  • Ten minste één week als u een myocardinfarct zonder complicaties heeft gehad en de pompcapaciteit van uw hart, de zogenaamde linkerventrikelejectiefractie (LVEF), hoger is dan 35%.
  • Eén maand als u een myocardinfarct heeft gehad met complicaties zoals hartfalen, LVEF lager dan 35% of een hartritmestoornis (aritmie).
  • Zes weken voor beroepschauffeurs met een myocardinfarct en een LVEF hoger dan 35%. Rijden wordt afgeraden als de LVEF lager is dan 35%.
  • 24 uur na een geplande percutane coronaire interventie als de procedure succesvol is verlopen en er geen aritmie worden waargenomen (een maand voor beroepschauffeurs).

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP