Historia chorób serca w rodzinie

Znajomość historii chorób układu krążenia w rodzinie

Historia chorób układu krążenia w rodzinie może nawet dwukrotnie zwiększyć twoje ryzyko. Dzięki badaniom przesiewowym i zmianom stylu życia możesz obniżyć ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia w przyszłości.

Większość czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych ze stylem życia jest powszechnie znana. Mniej osób wie z kolei, że jeśli ktoś w ich rodzinie zachorował na serce w młodym wieku, również ich ryzyko jest większe.

O historii chorób układu krążenia w rodzinie mówi się wtedy, jeżeli u ojca lub brata zdiagnozowano chorobę w wieku młodszym niż 55 lat lub u siostry bądź matki zdiagnozowano chorobę w wieku młodszym niż 65 lat.
Dlaczego historia choroby w rodzinie wpływa na twoje ryzyko chorób układu krążenia? Ponieważ nawyki związane ze stylem życia są często podobne u członków tej samej rodziny. Ponadto geny są przekazywane z rodziców na dzieci i czasami mogą odpowiadać za takie schorzenia, jak nadciśnienie tętnicze lub wysokie stężenie cholesterolu. Hipercholesterolemia rodzinna jest schorzeniem dziedzicznym, które – jeśli nie jest leczone – może powodować bardzo wysoki poziom cholesterolu i choroby serca w bardzo młodym wieku. Leczenie farmakologiczne i zdrowy tryb życia mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby serca.

Ponieważ ryzyko sercowo-naczyniowe najczęściej nie jest zwiększane przez pojedynczy gen, badanie genetyczne nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ktoś zachoruje na chorobę układu krążenia.

Historii rodziny nie można zmienić, ale dobrze jest ją znać. Jeśli w rodzinie występowały choroby układu krążenia, szczególnie ważne jest wczesne podjęcie środków zapobiegawczych. Należą do nich aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, kontrolowanie stężenia cholesterolu i ciśnienia krwi, zrezygnowanie z palenia tytoniu i kontrolowanie masy ciała.

Zmiana stylu życia może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia w przyszłości, nawet jeśli występowały one w rodzinie.

Jak poznać historię swojej rodziny? Porozmawiaj o tym z rodzicami i na rodzinnych spotkaniach!

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP