Perheen tuki

Perheet ovat keskeinen tuen lähde sydänsairaudesta toipuville

Sydän- ja verisuonitapahtumat voivat olla järkyttäviä perheille. Kumppanin ja lähiomaisten ottaminen mukaan sydänkuntoutusohjelmaan on ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää voimia toipumisprosessiin ja tehdä yhteisiä päätöksiä terveyden sopeuttamisesta.


Kumppanisi ja lähimmät perheenjäsenesi voivat olla keskeinen tuen, rohkaisun ja motivaation lähde, kun toivut sydänsairaudesta. Monet pariskunnat ovat sanoneet, että sydänongelma on lähentänyt heitä.

Sydän- ja verisuonitapahtumat voivat olla järkyttäviä perheille, jotka kokevat usein voimattomuutta ja huolta sairaudesta, sairaalaan joutumisesta ja hoidosta. Kumppanit voivat olla huolissaan heille rakkaan ihmisen terveyden kehittymisestä. Tällöin voi ilmetä negatiivisia tunteita, kuten syyllisyyttä (olisinpa…), mielialan vaihtelua ja huolta taloudellisista seuraamuksista. Tämä voi vaikuttaa suhteen laatuun ja potilaan toipumiseen. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että perheenjäsenet pitävät hyvää huolta myös itsestään. Tämä tarkoittaa riittävää unta ja rentoutumista, terveellisiä elintapoja sekä nautintoa tuottavien asioiden tekemistä.

Kumppanit tuntevat usein olevansa vastuussa potilaan terveydestä, jolloin he laiminlyövät helposti omat tarpeensa. He saattavat ottaa lisää vastuuta kodinhoidosta, pyrkiä olemaan jatkuvasti läsnä ja rajoittamaan potilaan toimintaa, sillä he pelkäävät sydämen terveyden puolesta. Potilaat voivat kokea tämän ylisuojelevana ja kontrolloivana, ja he voivat piilottaa tunteensa ja ajatuksensa suojellakseen kumppaniaan huolestumiselta. Tästä voi syntyä molemminpuolista ärtymystä, joka ei hyödytä parisuhdetta tai toipumisprosessia. Sydänsairauden kanssa elämiseen tottuminen edellyttää rehellisyyttä ja avoimuutta sekä toisen ihmisen yksilöllisyyden tunnustamista.

Kumppanin ja lähiomaisten ottaminen mukaan sydänkuntoutusohjelmaan on ainutlaatuinen tilaisuus yhdistää voimia toipumisprosessiin ja tehdä yhteisiä päätöksiä terveyden sopeuttamisesta. Loppujen lopuksi yhdessä tehty sydänongelman lääketieteellisten seikkojen opettelu, terveellistä ruokaa koskevien ohjeiden saaminen ja potilaan edistymisen seuraaminen antavat perheenjäsenille yllykkeen ottaa vastuuta omasta roolistaan. Jotkin kuntoutusohjelmat tarjoavat paritapaamisia, joissa käsitellään esimerkiksi kommunikointia, sydänongelman käsittelyä yhdessä sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyviä huolenaiheita.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP