Przydatne linki

www.AfibMatters.org

Czy Ty lub ktoś, kogo znasz, cierpi na migotanie przedsionków? Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na tej stronie informacyjnej, która została opracowana przez pracowników służby zdrowia.

 

www.HeartFailureMatters.org

Praktyczne informacje na temat niewydolności serca dla pacjentów, rodzin i opiekunów opracowane przez stowarzyszenie Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.

 

Wytyczne ESC dla pacjentów

Zgodnie z wytycznymi ESC dotyczącymi praktyki klinicznej niniejsze dokumenty mają pomóc Ci lepiej zrozumieć Twoją chorobę oraz zapewnić Ci niezbędną wiedzę, a także poczucie pewności w podejmowaniu wspólnych decyzji z pracownikami ochrony zdrowia

Cukrzyca

Pacjenci z cukrzycą są narażeni na wyższe ryzyko chorób układu krążenia oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, niż pacjenci bez tej choroby.

W tym przewodniku znajdują się ogólne informacje na temat opracowanych na podstawie wyników badań naukowych najnowszych zaleceń dotyczących chorób układu krążenia i cukrzycy. Informacje te pomogą w zrozumieniu:

  • jakie choroby podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą,
  • jakie metody leczenia są zalecane w celu ograniczenia ryzyka sercowo-naczyniowego,
  • jakie zmiany stylu życia mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka sercowo-naczyniowego.

 

Profilaktyka chorób układu krążenia

W tym przewodniku dla pacjentów znajdują się ogólne informacje na temat opracowanych na podstawie wyników badań naukowych najnowszych zaleceń dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia. Informacje te pomogą w zrozumieniu:

  • metod oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • znaczenia zmian stylu życia w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych,
  • metod i celów leczenia odpowiednich do profilu ryzyka danego pacjenta.

 

 

 

 

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP