Ocena ryzyka rezydualnego po zawale serca

Ocena ryzyka drugiego zawału lub pokrewnej dolegliwości

Osoby po zawale są narażone na zwiększone ryzyko drugiego zawału lub pokrewnej choroby. Ryzyko to różni się jednak w zależności od wielu czynników.

Ryzyko to zależy od wielu czynników (patrz „Czynniki ryzyka drugiego zawału serca”). Dlatego też prawdopodobieństwo drugiego zawału w ciągu następnych dziesięciu lat może wynosić od 10%, czyli „1 do 10”, do ponad 50%, czyli „1 do 2”.

Aby to zobrazować, wyobraź sobie dwie grupy po 100 osób, z których każda miała zawał serca. W jednej grupie dziesięć osób dostanie drugiego zawału w ciągu następnych dziesięciu lat. Z kolei w drugiej grupie drugi zawał będzie mieć 50 osób. Jeśli dowiesz się, do której grupy należysz, możesz omówić z lekarzem, czy potrzebne będzie bardziej intensywne leczenie.

Ocena ryzyka SMART łączy te istotne czynniki ryzyka, aby oszacować niebezpieczeństwo wystąpienia drugiego zawału serca lub pokrewnej dolegliwości w ciągu następnych dziesięciu lat. Jest przeznaczona dla osób, które przeszły zawał serca (lub miały pokrewne problemy, takie jak dusznica bolesna, udar mózgu, „przemijający atak niedokrwienny”, tętniak, zaburzenia czynności naczyń krwionośnych nóg lub jakiekolwiek połączenie tych dolegliwości). Metoda jest łatwa w zastosowaniu, a czynniki można łatwo zmierzyć. Ważne jest, aby wypełnić wszystkie pola kalkulatora i uzyskać jak najdokładniejszy wynik. W tym celu możesz potrzebować niektórych wymaganych informacji od lekarza. Jeśli jednak nie dysponujesz wszystkimi informacjami, do momentu ich zgromadzenia możesz kierować się wynikiem „średnim” jako wskazówką. Mogą to być na przykład wyniki badań krwi, na przykład wysokoczułego badania białka C-reaktywnego (hsCRP) lub badania poziomu cholesterolu HDL. Zawsze ważne jest omówienie z lekarzem najlepszych opcji leczenia.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP