Comiesięczne ankiety

Czy Pana/Pani choroba serca wpływa na Pana/Pani odczucia względem pandemii COVID-19?


ESC
EAPC
ACCA
ACNAP