Comiesięczne ankiety

Czy ma Pan/Pani wątpliwości dotyczące kontaktu z lekarzem podczas pandemii COVID-19?


ESC
EAPC
ACCA
ACNAP