Comiesięczne ankiety

Czy liczba Pana/Pani wizyt u kardiologa prowadzącego uległa zmianie podczas pandemii COVID-19 w porównaniu z poprzednimi latami?


ESC
EAPC
ACCA
ACNAP