Πρόβλεψη και διαχείριση του κινδύνου καρδιακής νόσου

Αξιολόγηση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων

Η πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου ενός ατόμου είναι πολύ σημαντική για τους επαγγελματίες υγείας στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας στην αξιολόγηση του κινδύνου θανάτου του ασθενούς τους από καρδιαγγειακά (καρδιακά και κυκλοφορικά) αίτια, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), καρδιακή ανεπάρκεια (ανικανότητα της καρδιάς να αντλήσει αίμα) ή εγκεφαλικό επεισόδιο (ξαφνική απόφραξη αιμοφόρου αγγείου που μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) εντός των επόμενων δέκα ετών. Ζητήστε από το γιατρό σας εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου.

Η πρόβλεψη του καρδιαγγειακού κινδύνου ενός ατόμου είναι πολύ σημαντική για τους επαγγελματίες υγείας στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ή εργαλεία διαθέσιμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη αυτού του κινδύνου. Αυτά τα εργαλεία λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες κινδύνου κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας κινδύνου σας. Οι παράγοντες κινδύνου είναι στοιχεία, χαρακτηριστικά ή εκθέσεις ενός ατόμου που διαδραματίζουν ρόλο στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων, για παράδειγμα η κατάσταση καπνίσματος ή η αρτηριακή σας πίεση.

Μια ιδιαίτερα συνιστώμενη μέθοδος για την πρόβλεψη του κινδύνου είναι το SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation). Το SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation) είναι ένα εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου που αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας στην αξιολόγηση του κινδύνου θανάτου του ασθενούς τους από καρδιαγγειακά (καρδιακά και κυκλοφορικά) αίτια, όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), καρδιακή ανεπάρκεια (ανικανότητα της καρδιάς να αντλήσει αίμα) ή εγκεφαλικό επεισόδιο (ξαφνική απόφραξη αιμοφόρου αγγείου που μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά) εντός των επόμενων δέκα ετών. Περιλαμβάνει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, τους περισσότερους από τους οποίους μπορείτε να αντιμετωπίσετε, όπως η αρτηριακή σας πίεση, η χοληστερόλη του αίματος (επίπεδα λιπιδίων στο αίμα σας) και οι συνήθειες καπνίσματος. Περιλαμβάνει επίσης παράγοντες κινδύνου που δεν μπορείτε να αλλάξετε, όπως η ηλικία σας και το φύλο σας. Το SCORE σας δείχνει πώς αυτοί οι παράγοντες κινδύνου συνεργάζονται για να παράγουν τον συνολικό κίνδυνο (εκφρασμένο ως ποσοστό) και επισημαίνει ποιοι παράγοντες κινδύνου μπορούν να αντιμετωπιστούν για να μειωθεί ο κίνδυνος που διατρέχετε. Οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα κινδύνου SCORE ή μέσω του διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου Heartscore. Το SCORE έχει σχεδιαστεί για χρήση σε «υγιή» άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι τα διαγράμματα δεν συνιστώνται για χρήση σε ασθενείς που έχουν ήδη υποστεί καρδιακή πάθηση ή εγκεφαλικό επεισόδιο στο παρελθόν.

Η βαθμολογία κινδύνου μπορεί να εμπίπτει σε τέσσερις κατηγορίες: χαμηλή (<1%), μέτρια (≥1 και <5%), υψηλή (≥5 και <10%) και πολύ υψηλή (≥10%). Είναι σημαντικό να συζητήσετε με το γιατρό σας τι σημαίνει αυτό και τι μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον κίνδυνο. Εκτός από τον υπολογισμό του κινδύνου για τα επόμενα δέκα χρόνια, το SCORE μεταφράζει επίσης τη βαθμολογία κινδύνου σε «ηλικία κινδύνου». Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως από τους επαγγελματίες υγείας όταν μιλούν για κίνδυνο σε νεότερα άτομα, καθώς τα νεότερα άτομα μπορεί να έχουν χαμηλή βαθμολογία κινδύνου, αλλά εξακολουθούν να έχουν υψηλό σχετικό κίνδυνο και υψηλότερη ηλικία κινδύνου. Εάν η ηλικία κινδύνου είναι υψηλότερη από την πραγματική ηλικία, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι υψηλότερος από ένα υγιές επίπεδο κινδύνου για την ηλικία σας. Δύο παραδείγματα προς διευκρίνιση:

  • Ένας 40χρονος που καπνίζει, έχει αρτηριακή πίεση 180/82 και συνολική χοληστερίνη 6. Η βαθμολογία κινδύνου του είναι 4%, το οποίο τον τοποθετεί στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου. Αυτό ισχύει διότι η αξιολόγηση εξετάζει τον κίνδυνο εντός των επόμενων δέκα ετών. Ωστόσο, δεδομένης της νεαρής ηλικίας του, ο σχετικός του κίνδυνος είναι υψηλός. Αυτό μεταφράζεται σε ηλικία κινδύνου 60 ετών.
  • Μια γυναίκα 50 ετών έχει αρτηριακή πίεση 178/80, επίπεδο χοληστερόλης 7,5 mmol/L ή 136 mg/dL και καπνίζει. Η βαθμολογία κινδύνου της είναι 2%. Θεωρείται επίσης ότι διατρέχει χαμηλό κίνδυνο για τα επόμενα δέκα χρόνια. Ωστόσο, η ηλικία κινδύνου της είναι 71 ετών.

Δείτε τις συνιστώμενες συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής για να κατανοήσετε πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο. Θα πρέπει να ζητήσετε από το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγείας μια προσωπική αξιολόγηση με τα διαγράμματα SCORE ή το εργαλείο Heartscore.

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP