Όροι χρήσης

Αποστολή της ιστοσελίδας:

 • Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τον τρόπο πρόληψής τους.
 • Βελτίωση της γνώσης των καρδιαγγειακών παθήσεων και προώθηση των οφελών ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Όλες οι συστάσεις σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σύμφωνες με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές (βλ. τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων στην κλινική πρακτική εδώ).

1 .Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος healthy-heart.org αναπτύχθηκε υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προληπτικής Καρδιολογίας (European Association of Preventive Cardiology – EAPC), σε συνεργασία με την Ένωση Οξείας Καρδιαγγειακής Φροντίδας (Association for Acute CardioVascular Care – ACVC) και την Ένωση Καρδιαγγειακών Νοσηλευτών & Συναφών Επαγγελμάτων (Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions – ACNAP), τα οποία αποτελούν παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Society of Cardiology – ESC). Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου παρέχεται από την ΕΚΕ με την επιφύλαξη των ακόλουθων όρων χρήσης:

 1. Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από την ημερομηνία της πρώτης χρήσης του δικτυακού τόπου.
 2. Η ΕΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας αλλαγές στο διαδίκτυο. Η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, μετά την ανάρτηση των αλλαγών, συνιστά αποδοχή του παρόντος συμφωνητικού από εσάς, όπως τροποποιήθηκε.
 3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ή περιορίζει ή αναστέλλει τη χρήση και την απόλαυση του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο.

2. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

 1. Σε καμία περίπτωση η ΕΚΕ δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται ή ενέργεια που αναλαμβάνεται βάσει των πληροφοριών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ούτε για τυχόν περιστασιακές, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες βλάβες.
 2. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που παρέχεται από ειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται ή υπονοείται ως υποκατάστατο επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών ή ιατρικής περίθαλψης. Πριν από την έναρξη (ή τη διακοπή) οποιασδήποτε μορφής ιατρικής θεραπείας, θα πρέπει πάντα να ζητείται η συμβουλή ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας. Για το σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 3. Μολονότι η EKE έχει λάβει κάθε προφύλαξη κατά την κατάρτιση του παρόντος δικτυακού τόπου, δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις πληροφορίες για να διαπιστώσει την ειλικρίνεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή τη συνάφειά τους. Σε καμία περίπτωση η EKE δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έμμεσων ή παρεπόμενων ζημιών ή τυχόν ζημιών ή οιωνδήποτε απωλειών κερδών που προκύπτουν από τη χρήση ή σε σχέση με την εν λόγω χρήση ή απώλεια χρήσης του δικτυακού τόπου, είτε βάσει σύμβασης είτε από αμέλεια.
 4. Σε καμία περίπτωση η ΕΚΕ ή οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς, ως επισκέπτη του ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα, για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται ή ενεργείται ως αποτέλεσμα της εξάρτησης από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι ούτε η ΕΚΕ ούτε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών ή παρεπόμενων ζημιών) ή απώλεια δεδομένων ή απώλεια κέρδους, ακόμη και αν η ΕΚΕ ή οποιοδήποτε συνεργαζόμενο προσωπικό ή συνεισφέροντες στον ιστότοπο έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας.
 5. Η ΕΚΕ δεν εγγυάται ότι οι τεχνικές λειτουργίες που περιέχονται στο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν θα περιέχει ιούς ή σφάλματα ή ότι αντιπροσωπεύει την πλήρη λειτουργικότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των υλικών.

3. Περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων

 1. Ο ιστότοπος healthy-heart.org ανήκει στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ). Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική χρήση ή δημοσίευση του συνόλου ή οποιουδήποτε αντικειμένου που εκτίθεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από την ΕΚΕ.
  Τα έγγραφα σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να αντιγραφούν για προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνον υπό την προϋπόθεση ότι αντιγράφονται επίσης και τα πνευματικά δικαιώματα και οι ενδείξεις προέλευσης, δεν γίνονται τροποποιήσεις και το έγγραφο αντιγράφεται εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, ορισμένα έγγραφα και φωτογραφίες έχουν δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο με την άδεια των σχετικών κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων (οι οποίοι δεν είναι η ΕΚΕ). Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σε αυτά τα έγγραφα και πρέπει να ζητηθεί άδεια για την αντιγραφή τους από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων (οι πηγές αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα/φωτογραφίες).
 2. Οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων από την ΕΚΕ ώστε να απαιτείται η απομάκρυνση του σχετικού υλικού από την έκθεση/διανομή και η ενδεχόμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη.
 3. Ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός της ΕΚΕ. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για διευκόλυνση του Χρήστη. Η ΕΚΕ δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη συνδέσμων προς τέτοιους δικτυακούς τόπους από την ΕΚΕ δεν συνεπάγεται την έγκριση του υλικού στους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους φορείς εκμετάλλευσής τους. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της πληρότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, καθώς και της αξίας και της ακεραιότητας οποιωνδήποτε αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
  Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν γίνουν πλήρως αποδεκτοί, η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να τερματιστεί αμέσως.
 4. Προστασία δεδομένων

Οι πληροφορίες χρήστη μπορεί να συλλέγονται όταν αυτός/ή χρησιμοποιεί τους Ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος/2019

ESC
EAPC
ACCA
ACNAP